Tiskové zprávy

26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: STANOVISKO ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU K PROBLEMATICE AGREGACE U SLUŽEB ŠIROKOPÁSMOVÉHO PŘÍSTUPU K INTERNETU S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE ADSL
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení činnosti řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA ke stavu příprav zavedení služby výběru operátora a přenositelnosti čísel v České republice
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k 6. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA: Výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz

Stránky

Top