TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj cen služeb elektronických komunikací ve 2. čtvrtletí 2007

Český telekomunikační úřad zveřejnil dnes na svých webových stránkách vývoj cen služeb elektronických komunikací ve 2. čtvrtletí 2007.

Informace zachycuje významné změny služeb, u kterých byla uplatněna regulace cen na základě výsledků analýzy relevantních trhů na konci roku 2006, regulace EK u služby roamingu, a dále o ceny služeb ADSL.

Ve druhém čtvrtletí roku 2007 došlo ke konečnému schválení nařízení EP a Rady o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství. Toto nařízení stanovuje cenové stropy v rámci eurotarifu, které nesmí překročit hodnotu 0,49 EUR/min za uskutečněné volání a 0,24 EUR/min za přijaté volání.

Cenové stropy jsou platné po dobu dvanácti měsíců, tj. od 30. srpna 2007 do 29. srpna 2008. V následujících dvou letech dojde k dalšímu snížení až na cenu 0,43 EUR/min za uskutečněné volání a 0,19 EUR/min za příchozí volání.

Pro srovnání a zachycení vývoje cen roamingového volání do partnerských sítí byly do zveřejněných grafů vybrány tři země – sousední (Slovensko), země EU (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a evropská země mimo EU (Chorvatsko). Úřad sleduje i vývoj roamingových cen za stahování dat ve vybraných zemích.

Zpráva se dále věnuje výboji v oblasti ADSL, kdy od 1. dubna 2007 došlo navyšování rychlostí ADSL služeb nejen na velkoobchodní, ale i maloobchodní úrovni. Za pozornost také stojí graf mezinárodního srovnání cen ADSL pro koncové uživatele.

Více podrobností, vč. grafů naleznete ve vlastní „Zprávě o vývoji cen“.

Ing. Dana Makrlíková v. r.       
tisková mluvčí               
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 27. srpna 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2007

Soubory ke stažení
Top