Poskytnuté informace

20. 9. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací k aplikaci § 7 zákona o ochraně spotřebitele v rozhodovací praxi ČTÚ v roce 2023.

20. 9. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací, kontrolních protokolů a rozhodnutí vztahujícím se k zákazu dle § 118 odst. 1 písm. j) nebo § 119 odst. 1 písm. i) ZEK ve znění zákona č. 374/2021 Sb.

1. 9. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace zda rozhodnutí v řízení vedeném se společností Vodafone Czech Republic a. s., ve věci přestupku podle § 118 odst. 12 písm. o) zákona č. 127/2005 Sb., nabylo právní moci, popř. zda společnost uplatnila opravný prostředek.

30. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace zda Úřad v současné doběvede správní řízení, jejichž účastníkem je společnost Vodafone Czech Republic a.s.  a která souvisí s používáním vlastních koncových zařízení na hybridní opticko-koaxiální síti.

21. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o evidenci lodních stanic na malých plavidlech.

18. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o 10 nejvyšších pravomocně uložených pokutách obecně a 10 nejvyšších pravomocně uložených pokutách za porušování § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

18. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o počtu žádostí o informace odmítnutých podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

7. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o počtu aktivních a disponibilních přípojek, založených na FTTx v kategorii VHCN, odděleně Docsis 3.1 a vyšší v kategorii VHCN.

4. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o pokrytí adresních míst Libenice č. p. 36, 37, 58 a 69 infrastrukturou společnosti CETIN a.s. umožňující poskytování služby přístupu k internetu.

27. 7. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí kopií ověřených výsledků oddělené evidence za roky 2015, 2016 a 2017

18. 7. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o provádění analýz všeobecné dostupnosti základních (poštovních) služeb a přezkumu nutnosti uložení povinnosti jejich poskytování.

13. 7. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací k využívání institutu výkonu služby z jiného místa ve smyslu ust. § 117 zákona č.234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

30. 6. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o důvodu sběru dat o běžně dostupné rychlosti mapované služby vysokorychlostního přístupu k internetu a sběru dat o efektivní rychlosti u disponibilních přípojek.

16. 6. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o právních službách využitých při kontrole vedené pod čj. ČTÚ-9 943/2023-639

2. 6. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí podnětů v souvislosti s kontrolou vedenou pod čj. ČTÚ-15 478/2023-633 a dalších podnětů směřujících na společnost KC 24 s.r.o. v období 1. 1. 2023 do 24. 4. 2023

26. 5. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.,  čj. ČTÚ-20 327/2023-638/I. vyř. – KoJ – poskytnutí vydaných právních aktů

22. 5. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zaslání anonymizovaných elektronických kopií protokolů o kontrole z let 2020 až 2023, kde Úřad prováděl kontrolu výkonu činnosti kontrolované osoby, kdy kontrolovaná osoba byla právnickou osobou v právní formě spolku.

17. 5. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.,  čj. ČTÚ-18 666/2023-638/II. vyř. – KoJ

10. 5. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zaslání anonymizovaných elektronických kopií rozhodnutí z let 2020 až 2023, ve kterých Úřad rozhodoval o tom, zda byl účastníkem řízení, právnickou osobou v právní formě spolku, spáchán přestupek.

5. 5. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí protokolu o kontrole cen České pošty, s.p. za přístup do poštovní infrastruktury

26. 4. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o využívání služeb advokátních kanceláří a jiných externích právníků v letech 2020 - 2022

25. 4. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací týkajících se rozhodnutí  čj. ČTÚ-46 998/2022-638/VI. vyř. – OsE)

11. 4. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí rozhodnutí uvedených ve Zprávě o plnění povinností České pošty, s. p. v oblasti základních služeb.

29. 3. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací k ustanovování opatrovníka právnické osobě bez statutárního orgánu.

23. 3. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí vydaného správním orgánem pod čj. ČTÚ-46 998/2022-638/VI. vyř. – OsE

16. 3. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí tří anonymizovaných rozhodnutí Úřadu.

24. 2. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí rozhodnutí vydaného správním orgánem pod čj. ČTÚ-74 012/2015-636/III. vyř. – HoM

21. 2. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí statistických informací o provozu srovnávacího nástroje cen a kvality ČTÚ.

20. 2. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí příkazu vydaného správním orgánem pod čj. ČTÚ-53 615/2022-631/I. vyř. - GeT

7. 2. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí rozhodnutí a informace o počtu zastavených řízení a vydaných rozhodnutí v řízeních o přestupku podle § 118 odst. 1 písm. j) ZEK.

31. 1. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
27. 1. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
27. 1. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
26. 1. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
24. 1. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
19. 1. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. 1. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
22. 12. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 12. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 12. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 12. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12. 12. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
8. 12. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
8. 12. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
28. 11. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
23. 11. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16. 11. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 11. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 11. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
31. 10. 2022
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Stránky

Top