Poskytnuté informace

17. 3. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Bc. Jana Ernesta podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
14. 3. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Mgr. Libora Hlavsy, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
7. 3. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Vladislava Třísky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
24. 2. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Mgr. Michala Diamanta podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 2. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Bc. Jana Ernesta podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
31. 1. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Bc. Jana Ernesta podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
30. 1. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Bc. Jana Ernesta podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
30. 1. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Bc. Jana Ernesta podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
29. 1. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost paní Moniky Smékalové, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
29. 1. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Bc. Jana Ernesta, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
22. 1. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Bc. Jana Ernesta, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
20. 1. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Karla Novotného podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
2. 1. 2014
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Jan Potůček podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
6. 12. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Jana Švíky, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
2. 12. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Telefónica Czech Republic, a.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12. 11. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Bc. Jakuba Fišera, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
4. 11. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele APOGEO Esteem, a.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
25. 10. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Vojtěcha Razimy, ředitele společnosti Acta non verba, o.p.s., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
18. 10. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost firmy APOGEO podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
11. 10. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Ing. Jana Kaspera, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
25. 9. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Telefónica Czech Republic a.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
9. 9. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Mgr. Martina Dolečka, advokáta, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
5. 9. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost paní Andrei Kroutilové podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
27. 8. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Pavla Vejmelky, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
26. 8. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Telefónica Czech Republic a.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
22. 8. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Tomáše Trnovského, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 8. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Davida Hejče podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
5. 8. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele T-Mobile Czech Republic a.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
5. 8. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Vodafone Czech Republic a.s., zast. Mgr. Jiřím Bajerem, advokátem, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12. 7. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatelky paní Libuše Karbanové podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
3. 7. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Adama Valčeka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
17. 6. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost České pošty, s.p. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
14. 6. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti Acta non verba, o.p.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
11. 6. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Davida Hejče podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
4. 6. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost paní Zdeňky Zronkové podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
29. 5. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Radka Pilaře podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 5. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti TESTAV, realizace staveb s.r.o. (zastoupené JUDr. Bronislavou Wittnerovou, MSc.), podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. 5. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Ing. Jaroslava Cempera, Eur Ing. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. 5. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Ing. Františka Procházky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. 5. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Radka Pilaře podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
8. 4. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Jana Kuráně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
27. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Mgr. Michala Diamanta podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
25. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Oživení, o.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
25. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Mgr. Marka Přibila podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
14. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Číhala, obchodního manažera společnosti Ekolamp, spol. s r. o., podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
11. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana senátora Mgr. Libora Michálka, MPA podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 2. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatelky PhDr. Hany Pavlů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Ladislava Plecitého podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12. 2. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Václava Kříže podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
29. 1. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatelky paní Dany Pěgřimkové podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Stránky

Top