Uzavřené smlouvy

Český telekomunikační úřad uveřejňuje smlouvy podléhající uveřejnění podle § 147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele.

Smlouvy s ročním plněním nad 50 tis. Kč, které nejsou uveřejňovány na profilu zadavatele, uveřejňuje Český telekomunikační úřad v Registru smluv v rámci Portálu veřejné správy.

Podobný obsah

Top