Rozhodnutí o sporech podle zákona č. 29/2000 Sb. – § 34

Poř.
číslo
Navrhovatel Odpůrce Rozhodnutí
(čj. / ze dne)
3. Mediaservis, s.r.o. Česká pošta, s.p.

čj. ČTÚ-30 773/2017-606/X.vyř.
ze dne 11. 10. 2017

čj. ČTÚ-70 437/2017-603
ze dne 12. 12. 2017

2. Mediaservis, s.r.o. Česká pošta, s.p.

čj. ČTÚ-7 312/2014-606/CII.vyř.
ze dne 5. 5. 2017

čj. ČTÚ-35 513/2017-603
ze dne 8. 11. 2017

1. Mediaservis, s.r.o. Česká pošta, s.p. čj. ČTÚ-7 312/2014-606/XLVIII. vyř. 
ze dne 14.01.2015
Top