Rozhodnutí o sporech podle zákona č. 29/2000 Sb. – § 34

Poř.
číslo
Navrhovatel Odpůrce Rozhodnutí
(čj. / ze dne)
1. Mediaservis, s.r.o. Česká pošta, s.p. čj. ČTÚ-7 312/2014-606/XLVIII. vyř. 
ze dne 14.01.2015
Top