Pracoviště Praha

15. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele
15. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
14. 8. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím – právník
14. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v odboru informačních systémů
9. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady samostatného oddělení interního auditu - na dobu určitou
6. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru ekonomickém v oddělení správy poplatků a pohledávek
6. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
6. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
19. 7. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
19. 7. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení rozhlasové služby – na dobu určitou
Top