Pracoviště Praha

10. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení metodiky rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
10. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů – právník
6. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
4. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
3. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy
20. 4. 2021
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení poštovních služeb
Top