Pracoviště Praha

5. 8. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení rozhlasové služby
5. 8. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
4. 8. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
3. 8. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení podpory ASMKS - právník
3. 8. 2021
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru informatiky, v oddělení řízení rozvoje informačních systémů
2. 8. 2021
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele na dobu určitou za MD/RD
29. 7. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby
Top