Pracoviště Praha

16. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
12. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
12. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
12. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím II - právník
12. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
6. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru personálním, v oddělení pracovněprávních a služebních vztahů
21. 11. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
Top