Pracoviště Praha

21. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího samostatného oddělení projektového řízení – odborného rady – na dobu určitou (2. kolo)
18. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení rozhlasové služby v odboru správy kmitočtového spektra – vrchního rady
17. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího samostatného oddělení bezpečnosti a krizového řízení – vrchního rady
17. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
14. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru ekonomickém, v oddělení správy poplatků a pohledávek
12. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele
12. 7. 2017
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
12. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady samostatného oddělení mezinárodní spolupráce
12. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy
12. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení finančním a rozpočtovém
11. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení správy poplatků a pohledávek v odboru ekonomickém – odborného rady
Top