Pracoviště Praha

3. 2. 2023
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení pracovněprávních a služebních vztahů, v odboru personálním - vrchního rady
3. 2. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru personálním, v oddělení pracovněprávních a služebních vztahů
3. 2. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru personálním
3. 2. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení podpory ASMKS
3. 2. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru pro jihomoravskou oblast, v oddělení dozoru specializovaných agend
30. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
30. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
30. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
30. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
27. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
27. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
26. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
25. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru informatiky
23. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
20. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení legislativním - právník
20. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů - právník
20. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů - právník
17. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v samostatném oddělení bezpečnosti a krizového řízení
6. 1. 2022
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v odboru pro oblast Praha - na dobu určitou za RD
Top