Pracoviště Praha

22. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
16. 1. 2020
Vyhlášení výběrového řízení do pracovního poměru na pozici vrchního referenta v odboru ekonomickém, v oddělení správy poplatků a pohledávek - na dobu určitou za MD/RD
15. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
13. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru informatiky
9. 1. 2020
Brigáda v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro oblast Praha, v oddělení kontroly
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení veřejných zakázek - právník
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů – právník
7. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
7. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo INFORMATIK - odborný referent v odboru informatiky, v oddělení technické podpory
Top