Pracoviště Praha

8. 8. 2022
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů - právník - na dobu určitou
1. 8. 2022
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
29. 7. 2022
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení metodiky rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
28. 7. 2022
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
28. 7. 2022
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
28. 7. 2022
Výběrové řízení na služební místa vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů – právník
27. 7. 2022
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v oddělení správních činností - právník
20. 7. 2022
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
20. 7. 2022
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení rozhlasové služby
Top