Pracoviště Praha

23. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
23. 2. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
23. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím – právník
Top