Pracoviště Praha

15. 11. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím – právník
13. 11. 2017
Výběrové řízení na 4 služební místa vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů
8. 11. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
8. 11. 2017
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb – právník
8. 11. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele – právník ADR/ODR
6. 11. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v samostatném oddělení bezpečnosti a krizového řízení
25. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
23. 10. 2017
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
Top