Pracoviště Praha

26. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení rozhlasové služby
24. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
17. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy (SM 135)
17. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy (SM 133)
9. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení podpory ASMKS, v odboru monitorování rádiového spektra – vrchní rada
4. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady samostatného oddělení mezinárodní spolupráce
Top