Pracoviště Praha

3. 10. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
3. 10. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb – právník
27. 9. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
24. 9. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
Top