Pracoviště Praha

22. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
22. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly radiokomunikačních sítí a služeb
17. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
13. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy - technik BOZP a PO
Top