Pracoviště Praha

26. 3. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
25. 3. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby - na dobu určitou za MD/RD
Top