Pracoviště Praha

14. 6. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD) - na dobu určitou za nemoc a následnou MD/RD
10. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
30. 5. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby - na dobu určitou za MD/RD
25. 3. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby - na dobu určitou za MD/RD
Top