Pracoviště Praha

9. 8. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro oblast Praha, v oddělení kontroly
9. 8. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
7. 8. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů – právník
31. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
23. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení nákladového účetnictví
23. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
19. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
2. 7. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v odboru ekonomickém, v oddělení finančním a rozpočtovém - na dobu určitou za nemoc a následnou MD/RD
14. 6. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD) - na dobu určitou za nemoc a následnou MD/RD
Top