Pracoviště Praha

26. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
25. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
15. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení podpory ASMKS - právník
15. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele odboru pro oblast Praha – odborného rady
12. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení podpory ASMKS
11. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
11. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
6. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení řízení rozvoje informačních systémů
Top