Pracoviště Praha

3. 12. 2020
Výběrové řízení do odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení poštovních služeb (SM182) do pracovního poměru
6. 11. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
6. 11. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
Top