Pracoviště Praha

30. 5. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů
26. 5. 2023
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v oddělení nákladového účetnictví, v odboru ekonomické regulace - na dobu určitou za MD/RD
23. 5. 2023
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici vrchního rady v oddělení řízení rozvoje informačních systémů, v odboru informatiky - na dobu určitou za MD/RD
23. 5. 2023
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v samostatném oddělení bezpečnosti a krizového řízení - na dobu určitou za MD/RD
18. 5. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
18. 5. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
18. 5. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
18. 5. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
12. 5. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
Top