Správní řízení – Doručování veřejnou vyhláškou

Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na tomto místě zveřejňuje písemnosti, které se podle výše uvedených zákonů doručují veřejnou vyhláškou.

Vybráním data se zobrazí požadované vyhlášky. Vyhlášky se zobrazují po dobu 30 dnů.

Formát: 26.01.2021
Počet nalezených vyhlášek: 3505
ABAZI HALJILJ - vyrozumění
ABSOLONOVÁ DOMINIKA - sdělení
ADAM JAN - vyrozumění 1
ADAM JAN - vyrozumění 2
ADAM MARTIN - sdělení
ADAM STANISLAV - sdělení
ADAMCOVÁ MONIKA - vyrozumění
ADAMEC JAN - sdělení
ADAMEC JIŘÍ - sdělení
ADAMEC MARTIN - rozhodnutí
ADAMEC MARTIN - sdělení
ADAMEC PETR - sdělení
ADAMEC PETR - vyjádření
ADAMEC RICHARD - vyrozumění
ADAMEC VOJTĚCH - sdělení
ADAMOVÁ ADRIANA - vyrozumění
ADLT JIŘÍ - sdělení
AGÓCS TAMÁS - sdělení
AJDINI MARIE - vyrozumění
ALBLOVÁ KVĚTOSLAVA - vyrozumění

Stránky

Top