Správní řízení – Doručování veřejnou vyhláškou

Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na tomto místě zveřejňuje písemnosti, které se podle výše uvedených zákonů doručují veřejnou vyhláškou.

Vybráním data se zobrazí požadované vyhlášky. Vyhlášky se zobrazují po dobu 30 dnů.

Formát: 14.06.2021
Počet nalezených vyhlášek: 6034
ABAFFYOVÁ SILVIA - vyrozumění
ABDALRAHMAN JIHAD - vyrozumění
ABRAHÁMOVÁ LEONA - sdělení
Acconta s.r.o. - vyhláška
ADAM JAN - sdělení 1
ADAM JAN - sdělení 2
Adam Koky - vyrozumění
ADAM MARTIN - sdělení
ADAMČÍKOVÁ ANDREA - sdělení
ADAMČÍKOVÁ ANDREA - sdělení
ADAMCOVÁ ANNA - sdělení
ADAMCOVÁ NIKOLA - vyrozumění
ADAMEC JAN - sdělení
ADAMEC PETR - sdělení
ADAMEC VLADIMÍR - vyrozumění
ADÁMEK KAMIL - sdělení
ADÁMEK MICHAL - vyrozumění
ADAMIŠINOVÁ HANA - sdělení
ADAMOVÁ LUCIE - sdělení
ADAMOVÁ RADKA - sdělení

Stránky

Top