Kontakty

Ústředí Českého telekomunikačního úřadu v Praze

Podatelna

Podatelna

Úřední dny a hodiny, ve kterých je otevřena podatelna ČTÚ, kde je možno odevzdat podání v listinné podobě.

pondělí, středa
7.45 − 17.00 hod.
úterý, čtvrtek
7.45 − 16.15 hod.
pátek
7.45 − 14.45 hod.
Úřední hodiny pro veřejnost

Úřední hodiny pro veřejnost

Úřední dny a hodiny pro veřejnost ve kterých je možno u ČTÚ učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu.

pondělí
8.00 − 17.00 hod.
středa
8.00 − 17.00 hod.
Sídlo

Sídlo

Sokolovská 219 (metro B, stanice Vysočanská)
Praha 9

spojovatelka: 224 004 111

Poštovní adresa

Poštovní adresa

Český telekomunikační úřad
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Datová schránka

Datová schránka

ID ISDS: a9qaats

Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Telefon: 224 004 761
Fax: 224 004 820

Odbor ekonomické regulace

Odbor ekonomické regulace

Telefon: 224 004 651
Fax: 224 004 821

Odbor správy kmitočtového spektra

Odbor správy kmitočtového spektra

Telefon: 224 004 661
Fax: 224 004 823

Odbor kontroly

Odbor kontroly

Telefon: 548 523 932

Oddělení metodiky rozhodování sporů a ochrany spotřebitele

Oddělení metodiky rozhodování sporů a ochrany spotřebitele

Telefon: 224 004 652

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Telefon: 224 004 502
Kontakt na oblastní odbory.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

tel. 224 004 719
e-mail: osobniudaje@ctu.cz

Oblastní odbory ČTÚ

Odbor pro oblast Praha

Sídlo:
Sokolovská 219
Praha 9
Poštovní adresa:
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025
Telefon:
224 004 503
Fax: 224 004 828

Odbor pro jihočeskou oblast

Poštovní adresa:
L. B. Schneidera 2306/34
370 01 České Budějovice
Telefon:
386 104 111
Fax: 386 104 120

Odbor pro západočeskou oblast

Poštovní adresa:
Husova 2727/10
poštovní přihrádka 273
305 73 Plzeň
Telefon:
377 925 911
Fax: 377 236 693

Odbor pro severočeskou oblast

Poštovní adresa:
Mírové náměstí 3097/37
400 01 Ústí nad Labem
Telefon:
475 309 311
Fax: 475 309 391

Odbor pro východočeskou oblast

Poštovní adresa:
Velké náměstí 1
500 03 Hradec Králové
Telefon:
495 279 311
Fax: 495 279 315

Odbor pro jihomoravskou oblast

Poštovní adresa:
Šumavská 35
602 00 Brno
Telefon:
541 428 611
Fax: 541 428 631

Odbor pro severomoravskou oblast

Poštovní adresa:
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Telefon:
595 138 551
Fax: 595 138 568
Top