Upozornění

S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR ze dne 30. března 2020 č. 348 mají všechna pracoviště Českého telekomunikačního úřadu až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Jednotlivá pracoviště přijímají bez omezení elektronická podání a poštovní zásilky. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin. Prosíme, abyste zvážili nezbytnost případné návštěvy Českého telekomunikačního úřadu.

Kontakty

Ústředí Českého telekomunikačního úřadu v Praze

Podatelna

Podatelna

Úřední dny a hodiny, ve kterých je otevřena podatelna ČTÚ, kde je možno odevzdat podání v listinné podobě.

pondělí, středa
7.45 − 17.00 hod.
úterý, čtvrtek
7.45 − 16.15 hod.
pátek
7.45 − 14.45 hod.
Úřední hodiny pro veřejnost

Úřední hodiny pro veřejnost

Úřední dny a hodiny pro veřejnost (mimo odborů pro oblasti), ve kterých je možno u ČTÚ učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu.

pondělí
8.00 − 17.00 hod.
středa
8.00 − 17.00 hod.
Sídlo

Sídlo

Sokolovská 219 (metro B, stanice Vysočanská)
Praha 9

spojovatelka: 224 004 111

Poštovní adresa

Poštovní adresa

Český telekomunikační úřad
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Datová schránka

Datová schránka

ID ISDS: a9qaats

Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Telefon: 224 004 761
Fax: 224 004 820

Odbor ekonomické regulace

Odbor ekonomické regulace

Telefon: 224 004 651
Fax: 224 004 821

Odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Telefon: 224 004 688
Fax: 224 004 826

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Telefon: 224 004 502
Kontakt na oblastní odbory.

Odbor správy kmitočtového spektra

Odbor správy kmitočtového spektra

Telefon: 224 004 661
Fax: 224 004 823

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

tel. 224 004 719
e-mail: osobniudaje@ctu.cz

Oblastní odbory ČTÚ

Odbor pro oblast Praha

Sídlo:
Sokolovská 219
Praha 9
Poštovní adresa:
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025
Telefon:
224 004 503
Fax: 224 004 828

Odbor pro jihočeskou oblast

Poštovní adresa:
Žižkova 1914/1a
370 01 České Budějovice 6
Telefon:
386 104 111
Fax: 386 104 120

Odbor pro západočeskou oblast

Poštovní adresa:
Husova 2727/10
poštovní přihrádka 273
305 73 Plzeň
Telefon:
377 925 911
Fax: 377 236 693

Odbor pro severočeskou oblast

Poštovní adresa:
Mírové náměstí 3097/37
400 01 Ústí nad Labem
Telefon:
475 309 311
Fax: 475 210 572

Odbor pro východočeskou oblast

Poštovní adresa:
Velké náměstí 1
500 03 Hradec Králové
Telefon:
495 279 311
Fax: 495 279 315

Odbor pro jihomoravskou oblast

Poštovní adresa:
Šumavská 35
602 00 Brno
Telefon:
541 428 611
Fax: 541 428 631

Odbor pro severomoravskou oblast

Poštovní adresa:
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Telefon:
595 138 551
Fax: 595 138 568

Kontaktujte nás

Tento formulář neslouží ke kvalifikovanému podání podle správního řádu.
Pro takové případy prosím využijte datovou schránku, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem nebo podání v listinné podobě.

Top