Měření rychlosti přenosu dat

Český telekomunikační úřad v rámci svých kompetencí měří a vyhodnocuje vybrané parametry datových sítí.

Měření a vyhodnocování vybraných parametrů datových sítí je v pevných a mobilních sítích sjednoceno v metodickém postupu „Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu“, který je zveřejněn a je ze strany ČTÚ uplatňován v případě kontrolních měření na pevných i mobilních sítích. Měření jsou prováděna pomocí vlastních měřících zařízení (terminálů) s jasně definovanými parametry, a to jak v pevných, tak i v mobilních sítích. Použitá měřící metoda vychází z doporučení RFC 6349, „Framework for TCP Throughput Testing“.

ČTÚ zvolil jednotný výchozí metodický postup pro pevné i mobilní sítě na základě protokolové jednotnosti nabízených TCP či UDP služeb. Tento postup ve svém výsledku umožňuje jednotlivé sítě (služby) mezi sebou porovnávat. Odlišnosti a specifika jednotlivých technologií na nižších síťových vrstvách jsou řešeny samostatně, a to formou příloh obecné metodiky. V této části je zveřejněna jak obecná metodika postupu Úřadu při měření, tak postupně budou zveřejňovány metodické postupy měření pro jednotlivé technologie tak, aby byl transparentně deklarován postup ČTÚ při kontrole a měření a při zajištění práv koncového uživatele/spotřebitele.

Top