Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

13. 12. 2017
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele – „IT“
13. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
12. 12. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 16 z 12. prosince 2017
12. 12. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2018-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí
12. 12. 2017
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby veřejných telefonních automatů
11. 12. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
11. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly
6. 12. 2017
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3b – „velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“
6. 12. 2017
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3a – „velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“
5. 12. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 15 z 5. prosince 2017
Top