Aktuální témata

  • Evropská komise zveřejnila na své webové stránce přehled nejčastějších otázek a příslušných odpovědí týkajících se provádění Nařízení Rady 2022/350 ze dne 1. března 2022, který doplňuje Nařízení Rady č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Více informací zde.

  • Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dlouhodobě sleduje vývoj v pásmu 2,4 GHz až 71 GHz při provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat (RLAN). ČTÚ zaznamenal při kontrolách v posledním období (rok 2021) výrazný nárust počtu porušení podmínek využívání kmitočtů a provozování zařízení dle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz. Více jak 80 % kontrol odhaluje taková porušení ze strany provozovatelů RLAN, která následně vedou k přestupkovým řízením a sankcím. Více informací ZDE.

  • ČTÚ opakovaně po obdržení připomínek k první konzultaci záměru zahajuje veřejnou konzultaci k upravenému záměru neuložit povinnost poskytování základní služby dodání poštovních zásilek do 2 kg vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry přesahují 35,3 x 25 x 2 cm nebo hmotnost 1 kg, a dodání poštovního balíku do 10 kg vnitrostátně. Více informací ZDE.

  • Český telekomunikační úřad se omlouvá za zpoždění při zpřístupnění formuláře k oznamování podnikání (naleznete zde: https://www.ctu.cz/formulare) v jeho stávající kritizované podobě. Úřad si je vědom, že tato podoba formuláře není zcela optimální a je zatížena určitými nedostatky, které znesnadňují uživatelům jeho bezproblémové vyplnění. Více informací ZDE.

  • Český telekomunikační úřad je partnerem akce 5Gthon, zaměřené na chytrá řešení pro obce a města. Členem poroty a zároveň vystupujícím bude člen Rady ČTÚ Marek Ebert. Více informací ZDE.

  • Český telekomunikační úřad (ČTÚ) shrnuje nejdůležitější poznatky vývoje kvality služeb přístupu k internetu v pevném místě v ČR za období 2020 až 2021, které vycházely z veřejně dostupných dat (open dat) nástrojů Netmetr a nového nástroje ČTÚ-NetTest, který ČTÚ provozuje od 17. září 2021.

  • Český telekomunikační úřad před čtyřmi měsíci, 17. září 2021, spustil dlouho očekávaný veřejně dostupný měřicí nástroj NetTest (https://nettest.cz). Přinesl tím veřejnosti možnost otestovat kvalitu služby přístupu k internetu a usnadnil případnou reklamaci kvality poskytované služby, kdy skutečně dosahovaná rychlost neodpovídá rychlostem smluvně uvedeným. Více informací ZDE.

  • Po několika letech trvajících soudních sporů vydal Nejvyšší správní soud stanovisko rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2021 č.j. 8 As 70/2018 – 100, kterým poskytl jednoznačný výklad toho, co jsou poštovní služby a kdo je provozovatelem poštovních služeb. Více informací ZDE.

Uveřejňované
informace

Filtry a vyhledávání

Uveřejňované informace

Český telekomunikační úřad

Top