Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

22. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v odboru informačních systémů
18. 5. 2018
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
18. 5. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
17. 5. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 17. května 2018
16. 5. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 5/2018
16. 5. 2018
Monitorovací zpráva č. 5/2018
14. 5. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
14. 5. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
11. 5. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
4. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb – právník
Top