Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

6. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
6. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru personálním, v oddělení pracovněprávních a služebních vztahů
6. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení technické podpory Brno
6. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro jihočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
4. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
4. 12. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
4. 12. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10 ze 4. prosince 2019
4. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
4. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2019-8 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
3. 12. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
Top