Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

24. 9. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Analýza velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám: Trh je třeba regulovat
24. 9. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 8/2021
24. 9. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
24. 9. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
24. 9. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení legislativním - právník
23. 9. 2021
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/09.2021-9 pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz
23. 9. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz
23. 9. 2021
Výběrové řízení na služební místo ředitele sekce kontroly - vrchního rady
22. 9. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 9. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
Top