Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
15. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
15. 2. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 15. února 2018
15. 2. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 15. února 2018
Top