Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

22. 3. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
20. 3. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby
15. 3. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 15. března 2018
14. 3. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 3/2018
14. 3. 2018
Monitorovací zpráva č. 3/2018
13. 3. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele – právník - ADR/ODR
13. 3. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb – právník
13. 3. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
13. 3. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
Top