Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Upozornění

S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR ze dne 30. března 2020 č. 348 mají všechna pracoviště Českého telekomunikačního úřadu až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Jednotlivá pracoviště přijímají bez omezení elektronická podání a poštovní zásilky. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin. Prosíme, abyste zvážili nezbytnost případné návštěvy Českého telekomunikačního úřadu.

Uveřejňované informace

2. 4. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
1. 4. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
30. 3. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Od dubna půjde operátora změnit rychleji a levněji
Top