Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

12. 7. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 7/2019
12. 7. 2019
Monitorovací zpráva č. 7/2019
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady samostatného oddělení mezinárodní spolupráce
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.
11. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě systémy P–MP společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
9. 7. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
8. 7. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
8. 7. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
Top