Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

13. 12. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
13. 12. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v odboru informačních systémů
13. 12. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení technické podpory
11. 12. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
7. 12. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
30. 11. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 13 z 30. listopadu 2018
30. 11. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 30. listopadu 2018
30. 11. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 48. týdnu 2018
28. 11. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Otevřená data ČTÚ využili další vývojáři
28. 11. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
Top