Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

6. 5. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5/2021
6. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
5. 5. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ stanovuje nové trhy připadající v úvahu pro regulaci ex ante
4. 5. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
4. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
3. 5. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací doplněn o pevné služby
3. 5. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Plaťte za skutečnou rychlost internetu! Nová brožura ČTÚ pro spotřebitele
3. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy
29. 4. 2021
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v odboru kontroly, v oddělení kontroly pro severočeskou oblast
26. 4. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ vzdělával obce v zavádění vysokorychlostního internetu
Top