Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

12. 2. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
10. 2. 2020
Vzory průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení
7. 2. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
7. 2. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
7. 2. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v samostatném oddělení bezpečnosti a krizového řízení
7. 2. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
7. 2. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele
7. 2. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
7. 2. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
5. 2. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 410,0–410,5 / 420,0–420,5 MHz
Top