Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

24. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
24. 5. 2019
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
23. 5. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 23. května 2019
22. 5. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 5/2019
22. 5. 2019
Monitorovací zpráva č. 5/2019
22. 5. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy
21. 5. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2018
21. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
21. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
17. 5. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 17. května 2019
Top