Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

16. 4. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 16. dubna 2021
16. 4. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
15. 4. 2021
Výběrové řízení na pozici referenta rozhodování sporů odboru pro oblast Praha do pracovního poměru na dobu určitou
15. 4. 2021
Výběrové řízení - brigáda pro studenty práv do odboru přezkoumávání rozhodnutí
14. 4. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
13. 4. 2021
ČTÚ varuje: pozor na volání do pořadu Rychlá hra
13. 4. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
13. 4. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení podpory ASMKS
13. 4. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
8. 4. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady samostatného oddělení projektového řízení
Top