Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

24. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
24. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
24. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
24. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
24. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy
24. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů - právník
24. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly
24. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly
20. 6. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
20. 6. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
Top