Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Upozornění

S ohledem na přijatá krizová opatření vlády ČR mají všechna pracoviště Českého telekomunikačního úřadu do 22. ledna 2021 omezený provoz pro veřejnost. Jednotlivá pracoviště přijímají bez omezení elektronická podání a poštovní zásilky. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Prosíme, abyste zvážili nezbytnost případné návštěvy Českého telekomunikačního úřadu.

Uveřejňované informace

21. 1. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz
21. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
21. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
20. 1. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 1/2021
20. 1. 2021
Monitorovací zpráva č. 1/2021
20. 1. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/x.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
18. 1. 2021
Výběrové řízení do odboru pro severočeskou oblast oddělení rozhodování sporů II - odborný referent- doba určitá za RD (Pracovní poměr)
18. 1. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad zahájil sběr dat pro srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací
18. 1. 2021
Zahájení sběru dat pro srovnávací nástroj cen a kvality
18. 1. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 18. ledna 2021
Top