Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

22. 1. 2019
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení rozhodování sporů v odboru legislativním a právním – vrchního rady
22. 1. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů - právník
21. 1. 2019
Výběrové řízení na pracovní místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast - právník
21. 1. 2019
Výběrové řízení na pracovní místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
21. 1. 2019
Výběrové řízení na dvě pracovní místa vrchního referenta v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů
21. 1. 2019
Výběrové řízení na dvě pracovní místa odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů
18. 1. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 18. ledna 2019
16. 1. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 1/2019
16. 1. 2019
Monitorovací zpráva č. 1/2019
10. 1. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
Top