Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

21. 11. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
21. 11. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
21. 11. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
21. 11. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkumu, zda nadále trvají důvody omezení práv k využívání rádiových kmitočtů v úseku 1452–1479,5 MHz
21. 11. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
21. 11. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz
21. 11. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz
20. 11. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 11/2019
20. 11. 2019
Monitorovací zpráva č. 11/2019
19. 11. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu OOP analýzy relevantního trhu č. 1 (A/1/xx.2020-x), a k návrhu OOP analýzy relevantního trhu č. 2 (A/2/xx.2020-x)
Top