Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

14. 2. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
14. 2. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení veřejných zakázek - právník
13. 2. 2019
Projekt „Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006928
13. 2. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 2/2019
13. 2. 2019
Monitorovací zpráva č. 2/2019
12. 2. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 12. února 2019
7. 2. 2019
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III – na dobu určitou
7. 2. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
7. 2. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení technické podpory
6. 2. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
Top