Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

18. 1. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 1/2018
18. 1. 2018
Monitorovací zpráva č. 1/2018
18. 1. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 18. ledna 2018
18. 1. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím – právník.
17. 1. 2018
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o provedení přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz
15. 1. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 15. ledna 2018
15. 1. 2018
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 3600–3800 MHz
12. 1. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele - právník
10. 1. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/12.2017-11 pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz
10. 1. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/12.2017-11 pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz
Top