Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

2. 8. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
2. 8. 2021
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele na dobu určitou za MD/RD
2. 8. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly, v oddělení kontroly pro severomoravskou oblast
29. 7. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
27. 7. 2021
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
26. 7. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 7. 2021
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
22. 7. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
22. 7. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7/2021
21. 7. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Senát neschválil transpoziční novelu ZEK
Top