Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

16. 7. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení technické podpory Brno
16. 7. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení technické podpory Brno
16. 7. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení technické podpory Brno
16. 7. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb – právník
16. 7. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
16. 7. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
Top