Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

10. 9. 2020
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou a zrušení stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
10. 9. 2020
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých mobilních sítích“
7. 9. 2020
Výběrové řízení na služební místa odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
7. 9. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
7. 9. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly datových služeb
7. 9. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
7. 9. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
3. 9. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 3. září 2020
1. 9. 2020
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu analýz relevantních trhů č. 3a, 3b a 4 (páté kolo)
28. 8. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
Top