Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Upozornění

S ohledem na přijatá krizová opatření vlády ČR mají všechna pracoviště Českého telekomunikačního úřadu do 3. 11. 2020 omezený provoz pro veřejnost. Jednotlivá pracoviště přijímají bez omezení elektronická podání a poštovní zásilky. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Prosíme, abyste zvážili nezbytnost případné návštěvy Českého telekomunikačního úřadu.

Uveřejňované informace

23. 10. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
20. 10. 2020
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
20. 10. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 10/2020
20. 10. 2020
Monitorovací zpráva č. 10/2020
16. 10. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v mediální části samostatného oddělení sekretariátu předsedkyně Rady v Českém telekomunikačním úřadě
16. 10. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10/2020
16. 10. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: První krok k využití milimetrových vln pro sítě 5G
16. 10. 2020
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici Vedoucí samostatného oddělení - sekretariát předsedkyně Rady ČTÚ (za MD/RD)
16. 10. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 16. října 2020
14. 10. 2020
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/10.2020-10 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz
Top