Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

26. 2. 2021
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
26. 2. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
26. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení rozhlasové služby
24. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
24. 2. 2021
Výběrové řízení na pozici odborného rady - právník do odboru pro jihočeskou oblast do pracovního poměru
23. 2. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2021-x, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
23. 2. 2021
Monitorovací zpráva č. 2/2021: Není 5G jako 5G; ČTÚ dohlíží na plnění nových povinností poskytovatelů internetu
23. 2. 2021
Monitorovací zpráva č. 2/2021
23. 2. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 2. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
Top