Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Upozornění

S ohledem na přijatá krizová opatření vlády ČR mají všechna pracoviště Českého telekomunikačního úřadu do 22. ledna 2021 omezený provoz pro veřejnost. Jednotlivá pracoviště přijímají bez omezení elektronická podání a poštovní zásilky. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Prosíme, abyste zvážili nezbytnost případné návštěvy Českého telekomunikačního úřadu.

Uveřejňované informace

18. 1. 2021
Výběrové řízení na služební místo ředitele sekce strategie, koncepce a správy kmitočtového spektra - vrchního rady
18. 1. 2021
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele, odboru pro severomoravskou oblast v Českém telekomunikačním úřadě – odborného rady
15. 1. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím III- právník
15. 1. 2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
15. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
14. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
12. 1. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru kontroly, v oddělení technické podpory Brno
12. 1. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v sekci rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
12. 1. 2021
Sdělení o výsledku veřejné konzultace záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona
12. 1. 2021
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
Top