Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

15. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice
15. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele
15. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
14. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro jihočeskou oblast, v oddělení kontroly
14. 8. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím – právník
14. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v odboru informačních systémů
9. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady samostatného oddělení interního auditu - na dobu určitou
7. 8. 2018
POZVÁNKA na konferenci Koloběh digitálního života
6. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III – na dobu určitou
6. 8. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II – na dobu určitou
Top