Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

19. 10. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3b
19. 10. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3a
18. 10. 2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladů proti rozhodnutí
18. 10. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 10/2017
18. 10. 2017
Monitorovací zpráva č. 10/2017
17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení analýz relevantních trhů
17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
13. 10. 2017
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz
Top