Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

23. 2. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropská komise notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení jednotného informačního místa(JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele
23. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
23. 2. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
23. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím – právník
22. 2. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru ČTÚ udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 22a odst. 1 zákona o elektronických komunikacích
Top