Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

20. 11. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 11. 2017
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/11.2017-9 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
16. 11. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/11.2017-9 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
16. 11. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 13 z 16. listopadu 2017
15. 11. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím – právník
15. 11. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly
15. 11. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly
15. 11. 2017
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
14. 11. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 11/2017
14. 11. 2017
Monitorovací zpráva č. 11/2017
Top