Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

25. 5. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Správci sítí z Česka i Slovenska načerpají nové zkušenosti v Brně
25. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady samostatného oddělení interního auditu
25. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
24. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)
24. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)
23. 5. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v odboru informačních systémů
18. 5. 2018
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
18. 5. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
17. 5. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 17. května 2018
Top