Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

21. 4. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 16. týdnu 2017
21. 4. 2017
Harmonogram výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
20. 4. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 20. dubna 2017
13. 4. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 15. týdnu 2017
12. 4. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2017-Z, trhu č. 4 – velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě
12. 4. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
12. 4. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
12. 4. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 04/2017
12. 4. 2017
Monitorovací zpráva č. 04/2017
11. 4. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Středoevropský Hackathon ocenil záchranu životů
Top