Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

15. 10. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu k předpokládanému harmonogramu provedení vývěrového řízení (aukce) za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
11. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
11. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení veřejných zakázek - právník
11. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů – právník
11. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
8. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení nákladového účetnictví
3. 10. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
1. 10. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 1. října 2019
1. 10. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
1. 10. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
Top