Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

12. 12. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
12. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
12. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
12. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
12. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím II - právník
12. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 a 1800 MHz
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
Top