Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

27. 3. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 27. března 2017
27. 3. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz
27. 3. 2017
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
27. 3. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
27. 3. 2017
SAVE THE DATE: 18.5.2017 / Seminář Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu
24. 3. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 3. 2017
Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k vybraným otázkám přístupu k otevřenému internetu a evropským pravidlům síťové neutrality
23. 3. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
22. 3. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
22. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
Top