Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

14. 6. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD) - na dobu určitou za nemoc a následnou MD/RD
14. 6. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ vypořádal připomínky k analýze trhu mobilních služeb
14. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
14. 6. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
12. 6. 2019
POZVÁNKA na veřejnou prezentaci závěrů 39. zasedání Rady regulačních orgánů BEREC
12. 6. 2019
Výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení kontroly v odboru pro severomoravskou oblast – odborný rada (SM 633) - 1. kolo
11. 6. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 11. června 2019
11. 6. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
10. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
10. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
Top