Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

10. 7. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
1. 7. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 07/2020
30. 6. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 6. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 26. června 2020
26. 6. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz
26. 6. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz
25. 6. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
25. 6. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
24. 6. 2020
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí o stanovení, příp. o zrušení stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 a 2
23. 6. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropská komise šetří úhradu čistých nákladů České poště
Top