Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

22. 2. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
19. 2. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
19. 2. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
18. 2. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v odboru pro severočeskou oblast v oddělení rozhodování sporů.
18. 2. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici rady v odboru pro severočeskou oblast v oddělení rozhodování sporů.
18. 2. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici vrchního referenta v odboru pro severočeskou oblast v oddělení rozhodování sporů.
18. 2. 2019
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele v odboru pro severočeskou oblast – odborného rady (1. kolo)
14. 2. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
14. 2. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení veřejných zakázek - právník
13. 2. 2019
Projekt „Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006928
Top