Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

26. 3. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
25. 3. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby - na dobu určitou za MD/RD
25. 3. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Operátoři v roce 2018 na žádost oprávněných orgánů předali 332 tisíc provozních a lokalizačních údajů
25. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
25. 3. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
21. 3. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
21. 3. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
21. 3. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
Top