Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

20. 6. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
20. 6. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
20. 6. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě
19. 6. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 6/2019
19. 6. 2019
Monitorovací zpráva č. 6/2019
17. 6. 2019
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu
14. 6. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD) - na dobu určitou za nemoc a následnou MD/RD
14. 6. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ vypořádal připomínky k analýze trhu mobilních služeb
14. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
14. 6. 2019
RÁMCOVÁ POZICE ČTÚ k připomínkám k předběžné Analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb
Top