Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 a 1800 MHz
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmech 900 MHz a 1800 MHz
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
6. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
6. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru personálním, v oddělení pracovněprávních a služebních vztahů
6. 12. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení technické podpory Brno
Top