Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

16. 9. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Hackathon opět propojil otevřená data do zajímavých aplikací
13. 9. 2019
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
13. 9. 2019
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
13. 9. 2019
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
13. 9. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví seznam relevantních trhů
11. 9. 2019
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení správy poplatků a pohledávek v odboru ekonomickém - odborný rada - na dobu určitou za MD/RD
10. 9. 2019
Mezinárodní předvolba pro Kosovo
10. 9. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
10. 9. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
10. 9. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
Top