Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

7. 8. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad vyhlásil výběrové řízení za účelem přidělení rádiových kmitočtů pro sítě 5G
7. 8. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 08/2020
7. 8. 2020
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
7. 8. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
7. 8. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II
6. 8. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o výslechu znalce v řízení s velkým počtem účastníků
6. 8. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
6. 8. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení nákladového účetnictví
6. 8. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR“.
4. 8. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
Top