Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

29. 5. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
29. 5. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Rada ČTÚ projednala stanovisko ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data
28. 5. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
28. 5. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Rada ČTÚ přijetím nových všeobecných oprávnění podpořila vyšší efektivitu sdíleného využití rádiového spektra
28. 5. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy
28. 5. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
26. 5. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 05/2020
26. 5. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ umožňuje pokračování lokálního a regionálního televizního vysílání
25. 5. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Vláda prodloužila mandát stávajícího člena Rady ČTÚ
25. 5. 2020
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2020-5 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
Top