Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

15. 11. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
15. 11. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
14. 11. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 11/2018
14. 11. 2018
Monitorovací zpráva č. 11/2018
13. 11. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 13 z 13. listopadu 2018
12. 11. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 12. listopadu 2018
12. 11. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
12. 11. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v samostatném oddělení bezpečnosti a krizového řízení
12. 11. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy
12. 11. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/11.2018-7 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
Top