Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

25. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
25. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele v odboru pro východočeskou oblast – odborného rady – na dobu určitou za MD/RD
22. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení kontroly
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II – na dobu určitou
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
20. 6. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě
20. 6. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
Top