Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

17. 5. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 17. května 2019
17. 5. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
17. 5. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady samostatného oddělení sekretariát předsedy Rady
16. 5. 2019
POZVÁNKA na workshop BEREC k aktualizaci pokynů k síťové neutralitě
16. 5. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
15. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
13. 5. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
10. 5. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
7. 5. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
7. 5. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
Top