Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

22. 6. 2021
Monitorovací zpráva č. 6/2021: Novela ZEK míří do Senátu; zpráva o plnění povinností pošty; speciální telefony pro osoby se zdravotním postižením
22. 6. 2021
Monitorovací zpráva č. 6/2021
21. 6. 2021
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
21. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta samostatného oddělení sekretariátu předsedkyně Rady
21. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly, v oddělení kontroly pro východočeskou oblast
21. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
21. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů – právník
21. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby
18. 6. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 18. června 2021
17. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení rozhlasové služby
Top