Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Upozornění

S ohledem na přijatá krizová opatření vlády ČR mají všechna pracoviště Českého telekomunikačního úřadu do 11. 12. 2020 omezený provoz pro veřejnost. Jednotlivá pracoviště přijímají bez omezení elektronická podání a poštovní zásilky. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Prosíme, abyste zvážili nezbytnost případné návštěvy Českého telekomunikačního úřadu.

Uveřejňované informace

27. 11. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2020-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
26. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
25. 11. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 11/2020
25. 11. 2020
Monitorovací zpráva č. 11/2020
24. 11. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 24. listopadu 2020
24. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
24. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
24. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
Top