Aktuální témata

  • ČTÚ vydává online průvodce, ve kterém zejména poskytovatelům online zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů pomáhá s porozuměním novým povinnostem vyplývajících z nařízení EU 2019/1150, které bylo do českého právního řádu implementováno zákonem č. 58/2023 Sb., kterým se mění zákon o některých službách informační společnosti.

  • Pro zajištění maximální transparentnosti připravovaného výběrového řízení v kmitočtovém pásmu 174 - 230 MHz uspořádal Český telekomunikační úřad již druhý workshop k přípravě výběrového řízení. Na tomto workshopu byl konzultován materiál „Návrh - Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174-230 MHz“. ČTÚ na základě obdržených připomínek vypracoval tabulku vypořádání připomínek a zveřejňuje ji zde.

  • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v instalaci a používání aplikace TikTok na zařízeních přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům. Více zde

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo zahájení výběrového řízení na uvolněné místo člena Rady ČTÚ. Podrobnosti včetně požadavků jsou zveřejněny zde. Zájemci musí své žádosti doručit nejpozději do 20. března 2023.

  • Úřad upozorňuje na sdělení CSIRT.CZ, které varuje uživatele mobilních služeb, že jsou aktuálně rozesílané SMS, které odkazují na webové stránky s nabídkou údajného neomezeného datového tarifu.

  • Návodné video demonstruje způsob a možnosti práce s formulářem typu ART pro jeho standardní vyplnění včetně vyplňování geografické přílohy. Video ke zhlédnutí naleznete zde. Podrobnější informace jsou k dispozici zde včetně návodných pokynů, přehledu nejčastějších dotazů, vzoru formuláře a datové věty. V případe specifických dotazů mohou podnikatelé využít uvedené kontakty.

  • Chcete podat stížnost na marketingový hovor, který považujete za neoprávněný? Více informací zde.

  • Transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, tzv. Evropského kodexu pro elektronické komunikace, byla do zákona o elektronických komunikacích začleněna právní úprava změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Český telekomunikační úřad připravil grafický návod se stručným popisem jednotlivých kroků a s možností zjištění dalších podrobnějších informací. Návod poradí účastníkům služeb, kteří chtějí změnit svého dosavadního poskytovatele, jakým způsobem postupovat, aby tento proces proběhl úspěšně a bez komplikací.

Český telekomunikační úřad

Top