Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

19. 7. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 19. července 2018
19. 7. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 19. července 2018
19. 7. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
19. 7. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení rozhlasové služby – na dobu určitou
18. 7. 2018
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
18. 7. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 7/2018
18. 7. 2018
Monitorovací zpráva č. 7/2018
16. 7. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení technické podpory Brno
16. 7. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení technické podpory Brno
16. 7. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení technické podpory Brno
Top