Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

24. 9. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
21. 9. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 21. září 2018
21. 9. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
20. 9. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Digitální budoucnost nezná limity
20. 9. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
18. 9. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
13. 9. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
13. 9. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
13. 9. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
13. 9. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
Top