Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

25. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)
25. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly - právník
25. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení podpory ASMKS - právník
25. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
23. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení podpory ASMKS
22. 6. 2021
Monitorovací zpráva č. 6/2021: Novela ZEK míří do Senátu; zpráva o plnění povinností pošty; speciální telefony pro osoby se zdravotním postižením
22. 6. 2021
Monitorovací zpráva č. 6/2021
21. 6. 2021
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
21. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta samostatného oddělení sekretariátu předsedkyně Rady
21. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly, v oddělení kontroly pro východočeskou oblast
Top