Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

13. 8. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
11. 8. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad zpřístupňuje pásmo 26 GHz
11. 8. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
11. 8. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
11. 8. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/XX.2020-YY pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz
10. 8. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
7. 8. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad vyhlásil výběrové řízení za účelem přidělení rádiových kmitočtů pro sítě 5G
7. 8. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 08/2020
7. 8. 2020
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
7. 8. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
Top