Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení analýz relevantních trhů
17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
13. 10. 2017
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz
12. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele – právník ADR/ODR
11. 10. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 4
10. 10. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
9. 10. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
5. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
Top