Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II – na dobu určitou
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
20. 6. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
Top