Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Upozornění

S ohledem na přijatá krizová opatření vlády ČR mají všechna pracoviště Českého telekomunikačního úřadu od 12. do 23. října 2020 omezený provoz pro veřejnost. Jednotlivá pracoviště přijímají bez omezení elektronická podání a poštovní zásilky. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Prosíme, abyste zvážili nezbytnost případné návštěvy Českého telekomunikačního úřadu.

Uveřejňované informace

16. 10. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v mediální části samostatného oddělení sekretariátu předsedkyně Rady v Českém telekomunikačním úřadě
16. 10. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10/2020
16. 10. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: První krok k využití milimetrových vln pro sítě 5G
16. 10. 2020
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici Vedoucí samostatného oddělení - sekretariát předsedkyně Rady ČTÚ (za MD/RD)
16. 10. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 16. října 2020
14. 10. 2020
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/10.2020-10 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz
14. 10. 2020
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/10.2020-10 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz
14. 10. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
14. 10. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
14. 10. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
Top