Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

16. 10. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 10/2019
16. 10. 2019
Monitorovací zpráva č. 10/2019
16. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly datových služeb
16. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím II - právník
16. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
16. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
15. 10. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu k předpokládanému harmonogramu provedení výběrového řízení (aukce) za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
11. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
11. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení veřejných zakázek - právník
11. 10. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů – právník
Top