Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

17. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení veřejných zakázek - právník
17. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
17. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
17. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
12. 7. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 7/2019
12. 7. 2019
Monitorovací zpráva č. 7/2019
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady samostatného oddělení mezinárodní spolupráce
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.
Top