Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

26. 7. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 7. 2021
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
22. 7. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
22. 7. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7/2021
21. 7. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Senát neschválil transpoziční novelu ZEK
21. 7. 2021
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/07.2021-7 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
21. 7. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/07.2021-7 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
21. 7. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
21. 7. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 7. 2021
Monitorovací zpráva č. 7/2021: Rozhodnutí ve sporu o velkoobchodní ceny dat; nevyžádané hovory; jak postupovat při nespokojenosti s poštovními službami
Top