Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

18. 6. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 18. června 2021
17. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení rozhlasové služby
17. 6. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
14. 6. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
10. 6. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6/2021
9. 6. 2021
INFORMACE o převodu přídělu rádiových kmitočtů
8. 6. 2021
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2021-6 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
8. 6. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
8. 6. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
8. 6. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
Top