Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

27. 10. 2021
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
26. 10. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: O veřejnou konzultaci analýzy velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám byl velký zájem
26. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
25. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2021-Y, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/YY.2021-YY, kterým se stanoví podmínky udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2021-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5,
20. 10. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
19. 10. 2021
Monitorovací zpráva 10/2021: Poslední šance vyjádřit se k navrhované regulaci; za zneužívání tísňových linek hrozí vysoké pokuty
Top