Pracoviště Ostrava

10. 1. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
10. 1. 2017
Výběrové řízení na dvě služební místa rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
Top