Pracoviště Ostrava

6. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III – na dobu určitou
6. 8. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II – na dobu určitou
Top