Pracoviště Ostrava

21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II – na dobu určitou
Top