Pracoviště Plzeň

12. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
12. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele – na dobu určitou za MD/RD
Top