Pracoviště Plzeň

18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele – na dobu určitou za MD/RD
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
15. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast – právník
Top