Rozhodnutí EU

Poslední aktualizace provedena dne: 19.10.2021

Rozhodnutí Komise, Rady, Evropského Parlamentu a Rady a Smíšeného výboru EHP týkající se elektronických komunikací nebo poštovních služeb

Uvedené předpisy lze vyhledat, například podle čísla dokumentu vyznačením typu dokumentu (tj. Rozhodnutí), vložením roku vydání a čísla dokumentu.

Rozhodnutí
číslo
Celexové
číslo
Název
2021_1827 32021D1827

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1827 ze dne 18. října 2021 o normách pro poštovní služby a zvyšování kvality služby na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES 

2021_1730 32021D1730 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1730 ze dne 28. září 2021 o harmonizovaném využívání párových kmitočtových pásem 874,4–880,0 MHz a 919,4–925,0 MHz a nepárového kmitočtového pásma 1900–1910 MHz pro železniční mobilní rádiové zařízení 
2021_1196 32021D1196 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1196 ze dne 19. července 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro některá rádiová zařízení týkající se zařízení pro radarové sondování země a zdí, radiofrekvenčních identifikačních zařízení, rádiových zařízení pro drážní systémy Euroloop, zařízení krátkého dosahu založených na síti, bezdrátových průmyslových aplikací a širokopásmového komunikačního rádiového spoje pro lodní a pobřežní instalace.
2021_1113 32021D1113 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1113 ze dne 28. června 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP a protokolu 37 obsahujícího seznam stanovený v článku 101 k Dohodě o EHP.
2021_1067 32021D1067

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1067 ze dne 17. června 2021 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5945–6425 MHz pro zavádění bezdrátových přístupových systémů, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (WAS/RLAN)

2020_1562 32020D1562 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1562 ze dne 26. října 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro některá rádiová zařízení týkající se pokročilých naváděcích a řídicích systémů pozemního pohybu, primárních přehledových radarů, rozhlasových přijímačů, mezinárodních mobilních telekomunikačních zařízení a pevných rádiových systémů
2020_1537 32020D1537

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1537 ze dne 22. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

2020_1426 32020D1426 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1426 ze dne 7. října 2020 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5875–5935 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností a o zrušení rozhodnutí 2008/671/ES
2020_1023 32020D1023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1023 ze dne 15. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1765, pokud jde o přeshraniční výměnu údajů mezi vnitrostátními mobilními aplikacemi pro vysledování kontaktů a varování s ohledem na boj proti pandemii COVID-19
2020_667 32020D0667 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/667 ze dne 6. května 2020, kterým se mění rozhodnutí 2012/688/EU, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek platných v kmitočtových pásmech 1 920–1 980 MHz a 2 110–2 170 MHz
2020_651 32020D0651 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/651 ze dne 14. května 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy
2020_636 32020D0636 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/636 ze dne 8. května 2020, kterým se mění rozhodnutí 2008/477/ES, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek platných v kmitočtovém pásmu 2 500–2 690 MHz
2020_590 32020D0590 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/590 ze dne 24. dubna 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/784, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek platných v kmitočtovém pásmu 24,25-27,5 GHz
2020_520 32020D0520 Rozhodnutí Rady (EU) 2020/520 ze dne 18. listopadu 2019 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii
2020_167 32020D0167 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/167 ze dne 5. února 2020 o harmonizovaných normách pro rádiová zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU
2019_1345 32019D1345 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1345 ze dne 2. srpna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES s cílem aktualizovat harmonizované technické podmínky v oblasti užívání rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2019_797EU 32019D0797

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze dne 17. května 2019, o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

2019_797EU oprava 32019D0797R(01)

Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

2019_784EU 32019D0784 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/784 ze dne 14. května 2019 o harmonizaci kmitočtového pásma 24,25–27,5 GHz pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací v Unii
2019_785EU 32019D0785 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/785 ze dne 14. května 2019 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii v Unii a o zrušení rozhodnutí 2007/131/ES
2019_235EU oprava 32019D0235R(01) Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/235 ze dne 24. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek, které se uplatní v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz
2019_235EU 32019D0235 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/235 ze dne 24. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek, které se uplatní v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz
2018_1538EU 32018D1538 Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1538 ze dne 11. října 2018 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874–876 a 915–921 MHz
2018_661EU 32018D0661 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/661 ze dne 26. dubna 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/750 o harmonizaci kmitočtového pásma 1452–1492 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii, pokud jde o jeho rozšíření v harmonizovaných kmitočtových pásmech 1427–1452 MHz a 1492–1517 MHz
2018_637EU 32018D0637 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/637 ze dne 20. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství, pokud jde o příslušné technické podmínky pro internet věcí
2018_321EU 32018D0321 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/321 ze dne 2. března 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/224, kterým se stanoví technické a provozní specifikace, jež umožňují, aby obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo odpovídala funkci podle čl. 2 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013
2017_2077EU 32017D2077 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2077 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2005/50/ES o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství
2017_1483EU 32017D1483 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1483 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2006/804/ES
2017_1438EU 32017D1438 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1438 ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství
2017_899EU 32017D0899 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii
2017_224EU 32017D0224 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/224 ze dne 8. února 2017, kterým se stanoví technické a provozní specifikace, jež umožňují, aby obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo odpovídala funkci podle čl. 2 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013
2017_191EU 32017D0191 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/191 ze dne 1. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/166/EU s cílem zavést nové technologie a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii
2017_179EU 32017D0179 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/179 ze dne 1. února 2017, kterým se stanoví procesní pravidla nezbytná pro fungování skupiny pro spolupráci v souladu s čl. 11 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii
2016_2317EU 32016D2317 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2317 ze dne 16. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2008/294/ES a prováděcí rozhodnutí 2013/654/EU s cílem zjednodušit provoz mobilních komunikací na palubě letadel (služeb MCA) v Unii
2016_1765EU 32016D1765 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1765 ze dne 3. října 2016 o určení technických specifikací IKT, na něž se odkazuje při zadávání veřejných zakázek
2016_944EU 32016D0944 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/944 ze dne 6. června 2016 o uzavření Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
2016_687EU 32016D0687 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/687 ze dne 28. dubna 2016 o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHz pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací a flexibilní vnitrostátní využívání v Unii
2016_537EU 32016D0537 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/537 ze dne 5. dubna 2016 o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na normu EN 50566:2013 o požadavcích pro prokazování shody vysokofrekvenčních polí z ručních a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení používaných obyvatelstvem (30 MHz až 6 GHz) se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES

2016_430EU

32016D0430 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/430 ze dne 10. února 2015 o uzavření Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Marockým královstvím
2016_339EU 32016D0339 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/339 ze dne 8. března 2016 o harmonizaci kmitočtového pásma 2010–2025 MHz pro přenosná nebo mobilní zařízení pro bezdrátové audiovizuální přenosy a bezšňůrové kamery používané pro zpravodajské programy a pořádání hromadných společenských akcí
2015_1636EU 32015B1636 Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/1636 ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2013
2015_1635EU 32015B1635

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/1635 ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2013

2015_1097EU 32015D1097 Rozhodnutí Komise (EU) ze dne 8. dubna 2015 o slučitelnosti opatření, která Dánsko zamýšlí přijmout podle článku 14 směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), s právem Unie

2015_750EU
32015D0750
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/750 ze dne 8. května 2015 o harmonizaci kmitočtového pásma 1452−1492 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii
2014/823/EU 32014D0823 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o uzavření účtů Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2012
2014/822/EU 32014D0822 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012
2014/787/EU 32014D0787 Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Družicová navigace)
2014/786/EU 32014D0786 Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Galileo)
2014/749/EU 32014D0749 Rozhodnutí Evropské Rady ze dne 23. října 2014 o jmenování Evropské komise
2014/702/EU 32014D0702 Prováděcí Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2014, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství
2014/641/EU 32014D0641 Prováděcí Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2014 o harmonizovaných technických podmínkách využívání rádiového spektra bezdrátovými zvukovými zařízeními pro zajištění zpravodajských programů a pořádání hromadných společenských akcí (PMSE) v Unii
2014/496/EU 32014D0496 Rozhodnutí Rady 2014/496/SZBP ze dne 22. července 2014 o aspektech zavádění, provozu a využívání evropského globálního družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie a o zrušení společné akce 2004/552/SZBP
2014/299/EU 32014D0299 Prováděcí Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2014 o vynětí některých služeb v poštovním odvětví v Maďarsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy
2014_585/EU 32014D0585 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU
2014/276/EU 32014D0276 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/276/EU ze dne 2. května 2014, kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES o harmonizaci kmitočtového pásma 3 400−3 800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství
2013_752 32013D0752 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES
2014/276/EU 32014D0276 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/276/EU ze dne 2. května 2014, kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES o harmonizaci kmitočtového pásma 3 400−3 800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství
2013_752 32013D0752 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES
2013_557 32013B0557 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2013 o uzavření účtů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2011
2013_556_usnesení         – Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2013 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2011
2013_556 32013B0556 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2013 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2011
2013_654 32013B0654 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí 2008/294/ES za účelem doplnění o další technologie přístupu a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby v letadlech (služby MCA)
2013_638 32013D0638 Rozhodnutí Komise ze dne 12. srpna 2013 o základních požadavcích na námořní radiokomunikační zařízení, která jsou určena k použití v rámci globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS) na plavidlech, na něž se nevztahuje úmluva SOLAS
2013_195EU 32013D0195 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2013, kterým se vymezují praktické postupy, jednotné formáty a metodika ve vztahu k registru rádiového spektra zavedenému rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU o vytvoření víceletého programu
2012_688 32012D0688 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 2012 o harmonizaci kmitočtových pásem 1920−1980 MHz a 2110−2170 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii
2012_243 32012D0243 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra
2011_829EU 32011D0829 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2011C_349 32011D1130(02) Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2011, kterým se zřizuje Evropská mnohostranná platforma pro normalizaci v oblasti IKT
2011_1104EU 32011D1104 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1104/2011/EU ze dne 25. října 2011 o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené globálním družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo
2011_667EU 32011D0667 Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2011 o způsobech koordinovaného uplatňování ustanovení o vymáhání práva, pokud jde o družicové pohyblivé služby (MSS), podle čl. 9 odst. 3 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES
2011_485 32011D0485 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2011, kterým se mění rozhodnutí 2005/50/ES o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství
2011_251 32011D0251 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství
2010C_217_07 32010D0811(01) Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2010 o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů pro poštovní služby
2010_368 32010D0368 Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2010_349EC 42010D0349 Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států ze dne 31. května 2010 o umístění sídla Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
2010_299 32010D0299 Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2010, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací
2010_267 32010D0267 Rozhodnutí Komise ze dne 6. května 2010 o harmonizovaných technických podmínkách využívání kmitočtového pásma 790−862 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Evropské unii
2010_229 32010D0229 Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2010, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací
2010_166 32010D0166 Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2010 o harmonizovaných podmínkách využívání rádiového spektra pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii
2009_978EC 32009D0978 Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009 o změně rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra
2009_884EC 32009D0884 Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem „116“
2009_812EC 32009D0812 Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2009, kterým se Francii uděluje odchylka podle rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2009_766EC 32009D0766 Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2009 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1 800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství
2009_740EC 32009D0740 Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2009, kterým se Francii povoluje odchylka podle rozhodnutí 2008/477/ES o harmonizaci kmitočtového pásma 2 500−2 690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství
2009_449 32009D0449 Rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2009 o výběru provozovatelů celoevropských soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)
2009_381 32009D0381 Rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2009_343 32009D0343 Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství
2008_671EC 32008D0671 Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2008 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875−5 905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností
2008_626EC 32008D0626 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES ze dne 30. června 2008 o výběru a povolování soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)
2008_477EC 32008D0477 Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2008 o harmonizaci kmitočtového pásma 2 500−2 690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství
2008/411/ES 32008D0411 Rozhodnutí Komise 2008/411/ES ze dne 21. května 2008 o harmonizaci kmitočtového pásma 3400−3800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství
2008_294EC 32008D0294 Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2008 o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství
2008_286EC 32008D0286 Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2008, kterým se mění rozhodnutí 2007/176/ES, pokud jde o seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkové služby
2008_60EC 32008D0060 Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/548/ES, pokud jde o vynětí určitých typů pronajatých okruhů z minimálního souboru pronajatých okruhů
2007_804EC 32007D0804 Rozhodnutí Komise č. 2007/804/ES ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací
2007_698EC 32007D0698 Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem „116“
2007_344EC 32007D0344 Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007 o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve Společenství
2007_258EC 32007D0258 Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o opatření C 24/2004 (ex NN 35/2004) uplatňovaném Švédskem k zavedení digitálního terestriálního televizního vysílání
2007_176EC 32007D0176 Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006 Seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkové služby, který nahrazuje všechny předchozí verze
2007_175EC 32007D0175 Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006 o podpoře C 35/2005, kterou chce Nizozemsko poskytnout v souvislosti se zbudováním širokopásmové sítě v Appingedamu
2007_131EC 32007D0131 Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2007 o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství
2007_116EC 32007D0116 Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou
2007_98EC 32007D0098 Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících družicové pohyblivé služby
2007_90EC 32007D0090 Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/513/ES o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN)
2006_804EC 32006D0804 Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající technologii rádiové identifikace (RFID) provozovaná v pásmu ultra krátkých vln (UHF)
2006_771EC 32006D0771(01) Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2006_513EC 32006D0513 Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2005 o státní podpoře, kterou poskytla Spolková Republika Německo ve prospěch zavedení digitálního pozemního televizního vysílání (DVB-T) ve spolkových zemích Berlín a Braniborsko
2005_631 32005D0631 Rozhodnutí Komise ze dne 29. srpna 2005 o základních požadavcích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES zajišťujících přístup záchranných služeb k polohovým majákům Cospas-Sarsat
2005_513 32005D0513 Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové
2005_854 oprava pouze český text 32005D0854(01) Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2005/854/ES ze dne 11. května 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro podporu bezpečnějšího využívání internetu a nových on-line technologií
2005_854 32005D0854 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 854/2005/ES ze dne 11. května 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro podporu bezpečnějšího využívání internetu a nových on-line technologií
2005_456 32005D0456 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 456/2005/ES ze dne 9. března 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě
2005_53EC 32005D0053 Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2005 o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES na rádiová zařízení určená k účasti na automatickém systému zjišťování totožnosti lodí (AIS)
2005_50EC 32005D0050 Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 2005 o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství
2004_641EC 32004D0641 Rozhodnutí Komise ze dne 14. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací
2004_589EC 32004D0589 Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004 o oznámení vypovězení dohody mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou o zakázkách v odvětví telekomunikací Evropským společenstvím Korejské republice
2004_545EC 32004D0545 Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro účely radarových zařízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Společenství
2004_71EC 32004D0071 Rozhodnutí Komise ze dne 4. září 2003 o základních požadavcích na námořní radiokomunikační zařízení, která jsou určena k instalaci na plavidlech, na něž se nevztahuje úmluva SOLAS, za účelem účasti v globálním námořním tísňovém a bezpečnostním systému (GM)
2003_548EC 32003D0548 Rozhodnutí Komise ze dne 24. července 2003 o minimálním souboru pronajatých okruhů s harmonizovanými vlastnostmi a o souvisejících normách podle článku 18 směrnice o univerzální službě
2002_622EC 32002D0622 Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2002, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra
2002_676EC 32002D0676 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března. 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru)
2001_22EC 32001D0022 Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2000 o změně přílohy III ke směrnici 98/10/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 1998 o uplatnění otevřeného přístupu k síti (ONP) pro telefonní službu a pro vytvoření univerzální služby v oblasti telekomunikací
Top