Pracoviště Brno

1. 2. 2017
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly datových služeb
1. 2. 2017
Výběrové řízení na dvě služební místa vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly datových služeb
Top