Pracoviště Brno

13. 12. 2017
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele – „IT“
4. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele
4. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele – právník
Top