Pracoviště Brno

3. 2. 2023
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru pro jihomoravskou oblast, v oddělení dozoru specializovaných agend
11. 1. 2023
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro jihomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
Top