Pracoviště Hradec Králové

8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů IV
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místa rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů IV
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místa vrchního referenta v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
Top