Rada ČTÚ

Hana Továrková, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

Hana Továrková, členka Rady Českého telekomunikačního úřaduNarodila se 24. ledna 1975 v Praze. Vystudovala studijní obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a studijní obor Podnikové finance na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně. Od roku 2009 působila jako advokát ve společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář. Také byla členkou představenstva a předsedkyní Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory České republiky.

Dlouhodobě se zasazuje o rozvoj telekomunikačního sektoru, a to ať už prosazováním legislativy usnadňující výstavbu, tak i snahou o aktivní čerpání dotačních titulů. Zasloužila se rovněž o sjednocování názorů asociací a subjektů působících na trhu elektronických komunikací, pod patronací Platformy pro rozvoj vysokorychlostního internetu, které už více než čtyři roky předsedá.

Mezi její záliby patří tanec, golf a cestování.

V listopadu 2019 byla vládou jmenována do funkce členky Rady na období 5 let. V lednu 2020 byla vládou jmenována do funkce předsedkyně Rady.

 

 

 


Jiří Peterka, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Jiří Peterka, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 14. ledna 1958 v Praze. Vystudoval obor elektronické počítače na Elektrotechnické fakultě pražského ČVUT a informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde od ukončení svého studia dodnes působí jako pedagog. V současné době vyučuje problematiku počítačových sítí a internetových technologií.

Do roku 1996 pracoval jako senior konzultant pro oblast počítačových sítí a telekomunikací ve společnosti DCIT. Později působil jako nezávislý odborník a publicista, zaměřený na problematiku telekomunikací, Internetu, eGovernmentu, informační společnosti a technologií obecně.

Dlouhodobě se věnuje problematice elektronického podpisu, je autorem knihy „Báječný svět elektronického podpisu“.

Mezi jeho záliby patří popularizace moderních technologií. Rád také vzpomíná na pionýrské doby počátků Internetu a pečuje o muzeum českého Internetu (na adrese www.muzeuminternetu.cz). Je šťastně ženatý a má dvě dospělé děti.

V červnu 2015 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2020. S platností od 8. června 2020 vláda jeho mandát prodloužila na druhé pětileté funkční období.


 

 


Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 14. října 1987. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se věnuje pedagogické činnosti, stejně jako na Vysoké škole ekonomické.  Dosud pracoval jako vedoucí právního oddělení spotřebitelského sdružení dTest, je předsedou Spotřebitelského poradního výboru při ministerstvu průmyslu a obchodu a členem Mezirezortní pracovní skupiny pro Priority spotřebitelské politiky v letech 2015-2020.

Dlouhodobě se věnuje tématům ochrany spotřebitele, zejména pak distančním smlouvám.

V červnu 2019 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2024.

 

 

 

 

 


Marek Ebert, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Marek Ebert, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 25. listopadu 1963.

Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině (dnes Žilinská Univerzita), obor provoz a ekonomika spojů.

Na Českém telekomunikačním úřadě působí již od roku 1993, kdy byl úřad ještě součástí tehdejšího Ministerstva hospodářství. Nejdříve působil ve funkci ředitele odboru pro severočeskou oblast, od roku 2001 pak vykonával funkci ředitele odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb. Od roku 2007 až do jeho jmenování, stál v čele sekce regulace úřadu.

Dlouhodobě se věnuje problematice uplatnění efektivních nástrojů podpory soutěže i technologické inovace na telekomunikačním trhu.

Mezi jeho záliby patří rekreační sport a chalupaření. Ve volných chvílích také rád cestuje.  

K 1. dubnu 2020 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2025.

 

 


Jiří Šuchman, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Marek Ebert, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 17. července 1964 v Praze.

Vystudoval obor ekonomika zahraničního obchodu na obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Elektronické komunikace prolínají jeho profesní život od roku 1992. V telekomunikačních společnostech působil převážně v manažerských pozicích. V letech 2014 až 2020 působil jako prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí a od roku 2019 byl členem Rady Českého rozhlasu.

V říjnu 2022 byl jmenován členem Rady na období 5 let.

Top