Rada ČTÚ

Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 12. prosince 1979 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové.

V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo informatiky do odboru elektronických komunikací a po zrušení tohoto ministerstva přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde posléze působil v pozici ředitele odboru elektronických komunikací a následně ředitele sekce digitální ekonomiky.

Do jeho kompetence patřila problematika poštovních služeb, služeb informační společnosti a agenda odboru elektronických komunikací. Aktivně se podílel mimo jiné na vyjednávání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 a byl členem týmu pro implementaci nových regulačních pravidel do českého právního prostředí.

V říjnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2017. Jeho mandát člena Rady byl usnesením vlády v květnu 2017 prodloužen do roku 2022.

Předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu byl vládou jmenován 15. května 2013, usnesením vlády z května 2017 byl předsedou Rady ČTÚ jmenován do roku 2020.

Mezi jeho záliby patří literatura a moderní technologie.


Jiří Peterka, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Jiří Peterka, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 14. ledna 1958 v Praze. Vystudoval obor elektronické počítače na Elektrotechnické fakultě pražského ČVUT a informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde od ukončení svého studia dodnes působí jako pedagog. V současné době vyučuje problematiku počítačových sítí a internetových technologií.

Do roku 1996 pracoval jako senior konzultant pro oblast počítačových sítí a telekomunikací ve společnosti DCIT. Později působil jako nezávislý odborník a publicista, zaměřený na problematiku telekomunikací, Internetu, eGovernmentu, informační společnosti a technologií obecně.

Dlouhodobě se věnuje problematice elektronického podpisu, je autorem knihy „Báječný svět elektronického podpisu“.

Mezi jeho záliby patří popularizace moderních technologií. Rád také vzpomíná na pionýrské doby počátků Internetu a pečuje o muzeum českého Internetu (na adrese www.muzeuminternetu.cz). Je šťastně ženatý a má dvě dospělé děti.

V červnu 2015 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2020.


Josef Chomyn, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Josef Chomyn, člen Rady Českého telekomunikačního úřaduNarodil se 7. května 1974 v Chomutově. Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Do současnosti pracoval jako manažer provozu ve společnosti Stream Circle a.s. Vedle toho 17 let působil ve vedení sdružení NIX.CZ z.s.p.o., z toho 15 let ve funkci předsedy představenstva.

V předchozích obdobích pracoval na různých pozicích jako internetový specialista, konzultant pro sítě a datové komunikace, manažer plánování sítě či jako technický ředitel. Později řídil úsek elektronických komunikací ve společnosti ČD – Telematika a.s.

Dlouhodobě se věnuje problematice internetu, datových sítí a oblasti telekomunikací.

Mezi jeho záliby bouldering a cyklistika. Ve volných chvílích také rád cestuje, vaří a vychutnává belgické pivo. Je ženatý a má dceru.

K 1. červnu 2017 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2022.


Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 14. října 1987. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se věnuje pedagogické činnosti, stejně jako na Vysoké škole ekonomické.  Dosud pracoval jako vedoucí právního oddělení spotřebitelského sdružení dTest, je předsedou Spotřebitelského poradního výboru při ministerstvu průmyslu a obchodu a členem Mezirezortní pracovní skupiny pro Priority spotřebitelské politiky v letech 2015-2020.

Dlouhodobě se věnuje tématům ochrany spotřebitele, zejména pak distančním smlouvám.

V červnu 2019 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2024.

Top