Přehled formulářů

OP IOP

Tato webová stránka byla vytvořena z důvodu prezentace interaktivních elektronických formulářů ČTÚ, které zde budou postupně zpřístupňovány k jejich praktickému použití. Formuláře zde zařazené umožňují interaktivní vyplnění na webu ČTÚ nebo jejich vyplnění a zaslání prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Po odeslání jsou formuláře přímo směrovány na odborně příslušná pracoviště ČTÚ.

 • Formuláře „Přehled o výsledných hodnotách měřených parametrů kvality a aktuálních cenách a podmínkách vybraných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podle OOP/14/12.2005-43“ a „Formuláře pro sběr dat o mezinárodním roamingu“ nejsou interaktivními formuláři a po vyplnění musí být zaslány relevantním způsobem na ČTÚ.
 • Vzory formulářů pro systém Elektronického sběru dat (ESD) jsou umístěny zde.

Ke stažení:

ŽÁDOSTI A NÁVRHY

 

Název Označení Typ Pozn.
 • Návrh na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění podle § 129
ZFO
 • Námitka proti vyřízení reklamace na neposkytnutí/špatné poskytnutí služby, vyúčtování ceny
2 ZFO návod
 • Ostatní spory
3 ZFO návod
 • Formulář pro zaslání podnětu nebo stížnosti podle správního řádu
4 ZFO návod
 • Formulář pro zaslání dotazu nebo podnětu
5 ZFO návod
 • Žádost o udělení, změnu, prodloužení, odnětí, převod oprávnění k využívání čísel nebo vrácení přeplatku
7 ZFO návod
 • Žádost o prodloužení doby platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti
9 ZFO
PDF
návod
 • Žádost o uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU
9a PDF  –
 • Žádost o duplikát / změnu osobních údajů průkazu odborné způsobilosti
9b PDF  –
 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení
10

ZFO
PDF

návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé služby
13BCD ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů zařízení pevné služby systému bod–multibod
13E ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby
13F ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby (letadlová stanice)
13G ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby (letecká stanice)
13H ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby (lodní stanice)
13I ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby (pobřežní stanice)
13J ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů radionavigační a radiolokační služby
13K ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů družicové služby
13L ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (neobsluhovaná stanice)
13M ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (klubové stanice a stanice jednotlivců)
13N ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pevné služby (systém bod–bod)
13P ZFO návod

OZNAMOVACÍ POVINNOST A EVIDENCE

 

Název Označení Typ Pozn.
 • Oznámení o rušení rádiového příjmu
6 ZFO návod
 • Oznámení komunikační činnosti
8 DOC  
 • Evidenční list vysílací stanice bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
12 ZFO návod
 • Přehled o aktuálních cenách, podmínkách poskytování vybraných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a opatřeních pro zdravotně postižené uživatele podle obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5
XLS
 • Seznam formulářů pro sběr dat o mezinárodním roamingu
XLS
 • Oznámení o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity veřejné komunikační sítě, o přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo odepření přístupu k této službě
DOC návod

 

Top