Přehled formulářů

OP IOP

1. formuláře ZFO

Základní typ formulářů pro většinu žádostí, návrhů a oznámení. Pro otevření a vyplnění těchto formulářů je třeba mít nainstalovaný 602XML Filler od Software 602.

Formuláře umožňují interaktivní vyplnění na webu ČTÚ nebo jejich vyplnění a zaslání prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Po odeslání jsou formuláře přímo směrovány na odborně příslušná pracoviště ČTÚ.

2. formuláře PDF, DOC, XLS

Některé typy formulářů jsou ve formátech PDF, DOC, XLS.

Tyto formuláře nejsou interaktivními formuláři a po vyplnění musejí být doručeny ČTÚ jedním ze způsobů, které správní řád předpokládá.


 • Vzory formulářů pro systém Elektronického sběru dat (ESD) jsou umístěny zde.

Ke stažení:

ŽÁDOSTI A NÁVRHY

 

Název Označení Typ Pozn.
 • Návrh na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění podle § 129
ZFO
 • Námitka proti vyřízení reklamace na neposkytnutí/špatné poskytnutí služby, vyúčtování ceny
2 ZFO návod
 • Ostatní spory
3 ZFO návod
 • Formulář pro zaslání podnětu nebo stížnosti podle správního řádu
4 ZFO návod
 • Formulář pro zaslání dotazu nebo podnětu
5 ZFO návod
 • Žádost o udělení, změnu, prodloužení, odnětí, převod oprávnění k využívání čísel nebo vrácení přeplatku
7 ZFO návod
 • Žádost o prodloužení doby platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti
9 ZFO
PDF
návod
 • Žádost o uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU
9a PDF  –
 • Žádost o duplikát / změnu osobních údajů průkazu odborné způsobilosti
9b PDF  –
 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení
10

ZFO
PDF

návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé služby
13BCD ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů zařízení pevné služby systému bod–multibod
13E ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby
13F ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby (letadlová stanice)
13G ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby (letecká stanice)
13H ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby (lodní stanice)
13I ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby (pobřežní stanice)
13J ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů radionavigační a radiolokační služby
13K ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů družicové služby
13L ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (neobsluhovaná stanice)
13M ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (klubové stanice a stanice jednotlivců)
13N ZFO návod
 • Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pevné služby (systém bod–bod)
13P ZFO návod

OZNAMOVACÍ POVINNOST A EVIDENCE

 

Název Označení Typ Pozn.
 • Oznámení o rušení rádiového příjmu
6 ZFO návod
 • Oznámení komunikační činnosti
8 DOC  
 • Evidenční list vysílací stanice bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
12 ZFO návod
 • Přehled o aktuálních cenách, podmínkách poskytování vybraných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a opatřeních pro zdravotně postižené uživatele podle obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5
XLS
 • Seznam formulářů pro sběr dat o mezinárodním roamingu
XLS
 • Oznámení o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity veřejné komunikační sítě, o přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo odepření přístupu k této službě
DOC návod

 

Top