Rádiové spektrum

Český telekomunikační úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů správu rádiového spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry Evropských společenství. Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz šířené prostorem bez zvláštního vedení.

Úřad na tomto místě zveřejňuje Plán využití rádiového spektra, informace o právech, podmínkách, postupech a poplatcích týkajících se využívání rádiového spektra, oznámení o omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů a jeho zrušení a rozhodnutí o tom, zda vydaná rozhodnutí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů a podmínky v nich stanovené nadále zůstávají v platnosti. Dále zveřejňuje informace o převodech práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů, výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu za příslušný kalendářní rok, znění všech otázek pro písemné testy v členění podle odborné způsobilosti včetně správných odpovědí k jednotlivým otázkám a osnovy ústních zkoušek odborné způsobilosti a vzory průkazů odborné způsobilosti.

 

15. 6. 2018
Informace k evropsky harmonizovanému přechodu na rozestup kanálů 8,33 kHz v letecké pohyblivé službě – žádosti o změnu oprávnění
1. 6. 2018
Návrh základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz
18. 5. 2018
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
17. 1. 2018
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o provedení přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz
15. 1. 2018
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 3600–3800 MHz
4. 1. 2018
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
21. 11. 2017
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/25/11.2017-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro sledování pohybu psů
13. 10. 2017
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz
30. 8. 2017
OZNÁMENÍ o ukončení Aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz Vítězům aukce
28. 8. 2017
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
25. 8. 2017
SDĚLENÍ k výběrovému řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz o způsobu přiřazení konkrétních kmitočtových úseků Vítězům aukce, kteří získali jeden Aukční blok, a o zveřejnění Losovacího řádu
7. 8. 2017
OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v pásmu 450 MHz
11. 7. 2017
OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz
5. 6. 2017
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/05.2017-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
2. 12. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
2. 12. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
14. 11. 2016
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o provedení přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz
10. 8. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/08.2016-10 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz
30. 6. 2016
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,31–455,73 / 461,31–465,73 MHz
17. 6. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/3/6.2016­-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446
17. 6. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/6.2016-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
4. 5. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/04.2016-7 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz
3. 5. 2016
SDĚLENÍ o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz
15. 1. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/1.2016-1 pro kmitočtové pásmo 960 – 1700 MHz
16. 10. 2015
OZNÁMENÍ o vydání přídělu rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
8. 9. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/09.2015-6 pro kmitočtové pásmo 146−;174 MHz
17. 8. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/07.2015-5 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
7. 8. 2015
OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v pásmech 900 MHz a 1800 MHz
23. 7. 2015
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vypořádání připomínek k záměru udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880−;915 / 925−;960 MHz a 1710−;1785 / 1805−;1880 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
30. 6. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/06.2015-3 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
30. 6. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/06.2015-4 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
16. 1. 2015
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/01.2015-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
8. 12. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/12.2014-10 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
10. 10. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/09.2014-7 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
13. 5. 2014
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
11. 4. 2014
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
24. 1. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/01.2014-1 pro kmitočtové pásmo 39,5−;43,5 GHz
20. 12. 2013
INFORMACE o ukončení aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce získaných v rámci aukce
20. 11. 2013
INFORMACE o ukončení aukční fáze výběrového řízení a informace o výsledcích aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
1. 11. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/11/2013-7 pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz
1. 11. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2013-6 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
14. 10. 2013
SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce
23. 9. 2013
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/23/09.2013-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
4. 1. 2013
SDĚLENÍ o vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě
21. 12. 2012
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz
7. 12. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/12.2012-16 pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz
7. 12. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/11.2012-14 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz
23. 11. 2012
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
5. 10. 2012
SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce
17. 9. 2012
SEZNAM ŽADATELŮ, jejichž žádosti splňují požadavky podle kapitoly 6.7 Vyhlášení výběrového řízení

Stránky

Top