SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 410,0–410,5 / 420,0–420,5 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělu společnosti Nordic Telecom s.r.o., čj. 26846/2005-613/II. vyř. ze dne 2. srpna 2005, zahájil přezkoumání práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 410,0–414,25 / 420,0–424,25 MHz postupem podle § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

čj. ČTÚ-2 600/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top