Pokrytí dálnic signálem mobilních sítí

Český telekomunikační úřad v závěru roku dokončil měření pokrytí mobilním signálem dálniční sítě v ČR. Navázal tak na předchozí měření na železnici. Ukázalo se, že největší problém s pokrytím mají operátoři na dálnice D8.

Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po sekundě. ČTÚ tím získal náměry s hustotou přibližně každých 15 metrů. Vyplývá z nich, že existují ostré přechody mezi pokrytými a nepokrytými úseky. Pokud je těchto míst více za sebou, mohou uživatelé vnímat celou oblast jako nepokrytou, protože mobilní telefon nemá dostatek času pro přihlášení do sítě.

parametr

TM LTE

O2 LTE

VF LTE

TM GSM

O2 GSM

VF GSM

OD*

ID*

OD

ID

OD

ID

OD

ID

OD

ID

OD

ID

dálnice

% pokrytí

% pokrytí

% pokrytí

% pokrytí

% pokrytí

% pokrytí

D 0

97,6

96,8

94,8

93,2

98,3

98,1

100

99,9

100

99,9

100

99,9

D 1

96,6

96,4

97

96,7

96,4

95,5

99,9

99,8

99,9

99,9

99,9

99,8

D 2

94,2

94,2

94,7

94,7

99,9

98,3

100

100

100

100

100

100

D 3

99,7

99,7

99,7

99,7

97,8

97,8

100

99,9

100

99,9

100

99,9

D 4

98,6

98,3

98

97,9

96,9

94,3

100

99,9

99,9

99,9

100

99,9

D 5

98,5

98,1

97

96,7

99

98,7

99,9

99,8

100

99,9

99,8

99,5

D 6

98,6

98,6

97,8

97,8

94,5

94,3

100

99,9

100

99,9

100

99,9

D 7

98,2

98,2

99,2

99,2

98,4

98,4

100

99,9

100

99,8

99,9

99,8

D 8

90,9

90,2

87,8

86,9

96,8

96,4

100

99,9

100

99,8

99,9

99,8

D 10

98,4

98,4

98,4

98,4

98,2

98,2

99,9

99,9

99,9

99,9

99,8

99,8

D 11

97,8

97,8

96,7

96,7

98,1

97,7

99,9

99,9

99,9

99,9

99,8

99,8

D 35

91

90,7

93,9

93,4

93,5

89,8

99,8

99,7

99,9

99,7

99,8

99,4

D 46

90,6

90,3

93,6

93,4

97,1

96,3

99,9

99,9

99,9

99,9

99,8

99,8

D 52

97,7

97,7

97,5

97,5

98,8

98,5

100

99,9

100

99,9

100

99,9

D 55

88,6

88,1

87,4

87,4

91,1

91,1

100

99,9

100

99,9

100

99,9

* ID = indoor, OD = outdoor

Závazek z aukce kmitočtů pro sítě LTE, který na sebe operátoři převzali, stanoví povinnost do pěti let od právní moci rozhodnutí o přídělu (v r. 2019) pokrýt 50 % z celkového rozsahu dálniční sítě a do 7 let (v r. 2021) 100 % dálniční sítě. Měření prokázalo, že všichni operátoři splňují první podmínku již nyní.

Mobilní signál prostupuje přes karoserii silničních vozů snáze než přes konstrukci železničních vagonů. Počítá se s průměrnou velikostí útlumu karosérie 6 dB. I s ohledem na to je rozdíl mezi pokrytím signálem o dostatečné síle pro vnitřní pokrytí (indoor) oproti venkovnímu (outdoor) v řádech desetin až jednotek procent.

ČTÚ data z měření poskytuje ve formátu otevřených dat k dalšímu možnému zpracování. Zároveň připravuje vizualizaci výsledků v rámci interaktivní aplikace, kterou zpřístupní na webu.

Top