Spory o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy (§ 14)

Poř.
číslo
Navrhovatel Odpůrce Rozhodnutí
(čj. / ze dne)
1. KPE spol. s r.o. Společenství č. p. 998/21, K Zahrádkám, Praha 5 ČTÚ-6 834/2018-606/XVII.vyř.
ze dne 14. 12. 2018
2. KPE spol. s r.o. Společenství domu č. p. 2583 ul. Petržílkova, Praha 5 ČTÚ-5 773/2018-606/XVIII.vyř.
ze dne 18. 3. 2019
3. AVONET, s.r.o. Dolina, stavební bytové družstvo ČTÚ-31 041/2021-606/VI.vyř.
ze dne 5. 11. 2021
Top