Spory o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy (§ 14)

Poř.
číslo
Navrhovatel Odpůrce Rozhodnutí
(čj. / ze dne)
1. KPE spol. s r.o. Společenství č. p. 998/21, K Zahrádkám, Praha 5 ČTÚ-6 834/2018-606/XVII.vyř.
ze dne 14. 12. 2018
Top