SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 1. prosince 2021.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil 12. listopadu 2021 v částce 11/2021 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-42 869/2021-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top