SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/12.2020-12 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2020-12 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 15. ledna 2021.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil dne 21. prosince 2020 v částce 12/2020 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-53 004/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top