Rádiové spektrum

Český telekomunikační úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů správu rádiového spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry Evropských společenství. Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz šířené prostorem bez zvláštního vedení.

Úřad na tomto místě zveřejňuje Plán využití rádiového spektra, informace o právech, podmínkách, postupech a poplatcích týkajících se využívání rádiového spektra, oznámení o omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů a jeho zrušení a rozhodnutí o tom, zda vydaná rozhodnutí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů a podmínky v nich stanovené nadále zůstávají v platnosti. Dále zveřejňuje informace o převodech práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů, výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu za příslušný kalendářní rok, znění všech otázek pro písemné testy v členění podle odborné způsobilosti včetně správných odpovědí k jednotlivým otázkám a osnovy ústních zkoušek odborné způsobilosti a vzory průkazů odborné způsobilosti.

 

10. 10. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/09.2014-7 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
13. 5. 2014
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
11. 4. 2014
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
24. 1. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/01.2014-1 pro kmitočtové pásmo 39,5−;43,5 GHz
20. 12. 2013
INFORMACE o ukončení aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce získaných v rámci aukce
20. 11. 2013
INFORMACE o ukončení aukční fáze výběrového řízení a informace o výsledcích aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
1. 11. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/11/2013-7 pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz
1. 11. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2013-6 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
14. 10. 2013
SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce
23. 9. 2013
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/23/09.2013-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
4. 1. 2013
SDĚLENÍ o vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě
21. 12. 2012
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz
7. 12. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/12.2012-16 pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz
7. 12. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/11.2012-14 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz
23. 11. 2012
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
5. 10. 2012
SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce
17. 9. 2012
SEZNAM ŽADATELŮ, jejichž žádosti splňují požadavky podle kapitoly 6.7 Vyhlášení výběrového řízení
30. 8. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/08.2012-11 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
20. 7. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
17. 7. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/06.2012-9 pro kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz
22. 6. 2012
Sdělení o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/06.2012-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz
9. 5. 2012
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
9. 5. 2012
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/04.2012-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
16. 3. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/03.2012-3 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
3. 2. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/27/01.2012-1 pro kmitočtové pásmo 9 kHz až 27,5 MHz
30. 1. 2012
SDĚLENÍ o vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě pro šíření DVB-T vysílání
9. 12. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
9. 12. 2011
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/13/11.2011-18, kterým se zrušuje všeobecné oprávnění č. VO-R/13/08.2005-25 k provozování uživatelských terminálů sítí NMT 450
11. 11. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/11.2011-16 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
4. 11. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/8/10.2011-14 pro kmitočtové pásmo 14,5–15,35 GHz
4. 11. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/10.2011-15 pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz
24. 6. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/06.2011-9 pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz
13. 5. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
13. 5. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/04.2011-5 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
18. 3. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/12/03.2011-3, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/12/07.2005-6, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů
11. 2. 2011
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/18/02.2011-2 k provozování terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích v pásmech 3,5 GHz, 25 GHz a 28 GHz
11. 2. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/02.2011-1 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
3. 12. 2010
SDĚLENÍ k výběrovým řízením na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění krajských sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací
26. 11. 2010
SDĚLENÍ k výběrovým řízením na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění krajských sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací
12. 11. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/11.2010-15 pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
12. 11. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/10.2010-13 pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz
19. 10. 2010
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz
19. 10. 2010
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/09.2010-­11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
17. 9. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/09.2010-10 pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz
11. 6. 2010
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz
4. 6. 2010
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/23/05.2010-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
4. 6. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/05.2010-8 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
26. 2. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/02.2010-4 pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz
26. 2. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/02.2010-3 pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz
26. 2. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/02.2010-2 pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz

Stránky

Top