SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zahájil přezkoumání trvání důvodů pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz, jehož součástí je kmitočtový úsek 28,3885–28,4445 GHz a 29,3965–29,4255 GHz, pro nějž končí platnost přídělu rádiových kmitočtů 1. 1. 2022. Toto kmitočtové pásmo je určeno podle příslušné části Plánu využití rádiového spektra pro pevné spoje infrastruktury sítí systémů IMT.

Důvodem pro zahájení přezkoumání důvodů pro omezení počtu práv v celém kmitočtovém pásmu 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz je skutečnost, že využívání rádiových kmitočtů v celém pásmu je omezeno ze stejných důvodů a stejným způsobem jako v kmitočtovém úseku 28,3885–28,4445 GHz a 29,3965–29,4255 GHz. K celému pásmu 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz je proto nutné přistupovat jako k nedílnému celku (je vyhrazeno pro pevné spoje infrastruktury sítí systémů IMT), ačkoliv doba platnosti jednotlivých přídělů rádiových kmitočtů (dále jen „příděl“) udělených v tomto pásmu je nejednotná. Přezkoumání důvodů pro omezení počtu práv pouze v kmitočtovém úseku, v němž doba platnosti přídělu končí 1. 1. 2022, by nebylo v souladu s účelnou správou spektra, protože samostatné posuzování jednotlivých jeho částí by mohlo komplikovat budoucí efektivní využívání tohoto pásma.

čj. ČTÚ-33 147/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top