INFORMACE o vydání přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110-2170 / 1920-1980 MHz

Český telekomunikační úřad v souladu s § 23a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, informuje o vydání přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 2110-2170 / 1920-1980 MHz (dále jen "pásmo 2100 MHz") společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen "společnost O2"). Příděl rádiových kmitočtů byl vydán na žádost společnosti O2 podané v návaznosti na dokončený proces přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v kmitočtovém pásmu 2100 MHz.

Rozhodnutí o vydání uvedeného přídělu rádiových kmitočtů nabylo právní moci dne 1. 1. 2022.

čj. ČTÚ-51 246/2021-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top