SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, dokončil přezkoumání práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz.

Úřad v rámci přezkoumání dospěl k závěru, že již není třeba v pásmu 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz zachovávat omezení počtu práv. Úřad tak bude postupovat podle § 20 odst. 3 zákona a po zveřejnění závěrů přezkoumání zruší omezení počtu práv v příslušné části plánu využití rádiového spektra a následně rozhodne o odnětí přídělů a pokračování využití předmětných kmitočtů v rámci doby platnosti dříve vydaných individuálních oprávnění.

Příloha – Závěry přezkoumání

čj. ČTÚ-33 147/2020-613/III. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

 

Soubory ke stažení
Top