INFORMACE o změně přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400-3800 MHz

Český telekomunikační úřad v souladu s § 23a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, informuje o změně přídělů rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v úseku rádiových kmitočtů 3400–3480 MHz společností Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., PODA a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Změny spočívající ve změně rozsahu přidělených rádiových kmitočtů byly provedeny na základě závazků refarmingu, které tyto společnosti převzaly v rámci výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz vyhlášeném dne 27. března 2017 pod čj. ČTÚ-1/2017-613 a výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz vyhlášeném dne 7. srpna 2020 pod čj. ČTÚ-38 426/2020-613.

Držitel přídělu rádiových kmitočtů čj. přídělu rádiových kmitočtů původní rozsah rádiových kmitočtů nový rozsah rádiových kmitočtů
Nordic Telecom 5G a.s. ČTÚ-38 426/2020-613/XLIX.vyř. 3580–3600 MHz 3700–3720 MHz
O2 Czech Republic a.s. ČTÚ-1/2017-613/XLV.vyř. 3680–3720 MHz 3660–3700 MHz
  ČTÚ-38 426/2020-613/L.vyř. 3540–3560 MHz 3640–3660 MHz
PODA a.s. ČTÚ-1/2017-613/XLIV.vyř. 3640–3680 MHz 3600–3640 MHz
Vodafone Czech Republic a.s. ČTÚ-1/2017-613/XLIII.vyř. 3600–3640 MHz 3540–3580 MHz
  ČTÚ-38 426/2020-613/LII.vyř. 3560–3580 MHz 3580–3600 MHz

Rozhodnutí o změně uvedených přídělů rádiových kmitočtů nabylo právní moci dne 11. 8. 2021.

Po provedeném refarmingu jsou rádiové kmitočty v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz přiděleny následně:

Držitel přídělu rádiových kmitočtů Přidělený rozsah rádiových kmitočtů
incrate s.r.o. 3400–3480 MHz
T-Mobile Czech Republic a.s. 3480–3540 MHz
Vodafone Czech Republic a.s. 3540–3600 MHz
PODA a.s. 3600–3640 MHz
O2 Czech Republic a.s. 3640–3700 MHz
Nordic Telecom 5G a.s. 3700–3800 MHz
Top