Rádiové spektrum

Český telekomunikační úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů správu rádiového spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry Evropských společenství. Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz šířené prostorem bez zvláštního vedení.

Úřad na tomto místě zveřejňuje Plán využití rádiového spektra, informace o právech, podmínkách, postupech a poplatcích týkajících se využívání rádiového spektra, oznámení o omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů a jeho zrušení a rozhodnutí o tom, zda vydaná rozhodnutí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů a podmínky v nich stanovené nadále zůstávají v platnosti. Dále zveřejňuje informace o převodech práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů, výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu za příslušný kalendářní rok, znění všech otázek pro písemné testy v členění podle odborné způsobilosti včetně správných odpovědí k jednotlivým otázkám a osnovy ústních zkoušek odborné způsobilosti a vzory průkazů odborné způsobilosti.

 

2. 12. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
2. 12. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
14. 11. 2016
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o provedení přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz
10. 8. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/08.2016-10 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz
30. 6. 2016
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,31–455,73 / 461,31–465,73 MHz
17. 6. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/3/6.2016­-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446
17. 6. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/6.2016-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
4. 5. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/04.2016-7 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz
3. 5. 2016
SDĚLENÍ o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz
15. 1. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/1.2016-1 pro kmitočtové pásmo 960 – 1700 MHz
16. 10. 2015
OZNÁMENÍ o vydání přídělu rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
8. 9. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/09.2015-6 pro kmitočtové pásmo 146−;174 MHz
17. 8. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/07.2015-5 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
7. 8. 2015
OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v pásmech 900 MHz a 1800 MHz
23. 7. 2015
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vypořádání připomínek k záměru udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880−;915 / 925−;960 MHz a 1710−;1785 / 1805−;1880 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
30. 6. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/06.2015-3 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
30. 6. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/06.2015-4 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
16. 1. 2015
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/01.2015-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
8. 12. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/12.2014-10 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
10. 10. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/09.2014-7 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
13. 5. 2014
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
11. 4. 2014
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
24. 1. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/01.2014-1 pro kmitočtové pásmo 39,5−;43,5 GHz
20. 12. 2013
INFORMACE o ukončení aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce získaných v rámci aukce
20. 11. 2013
INFORMACE o ukončení aukční fáze výběrového řízení a informace o výsledcích aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
1. 11. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/11/2013-7 pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz
1. 11. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2013-6 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
14. 10. 2013
SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce
23. 9. 2013
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/23/09.2013-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
4. 1. 2013
SDĚLENÍ o vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě
21. 12. 2012
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz
7. 12. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/12.2012-16 pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz
7. 12. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/11.2012-14 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz
23. 11. 2012
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
5. 10. 2012
SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce
17. 9. 2012
SEZNAM ŽADATELŮ, jejichž žádosti splňují požadavky podle kapitoly 6.7 Vyhlášení výběrového řízení
30. 8. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/08.2012-11 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
20. 7. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
17. 7. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/06.2012-9 pro kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz
22. 6. 2012
Sdělení o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/06.2012-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz
9. 5. 2012
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
9. 5. 2012
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/04.2012-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
16. 3. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/03.2012-3 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
3. 2. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/27/01.2012-1 pro kmitočtové pásmo 9 kHz až 27,5 MHz
30. 1. 2012
SDĚLENÍ o vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě pro šíření DVB-T vysílání
9. 12. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
9. 12. 2011
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/13/11.2011-18, kterým se zrušuje všeobecné oprávnění č. VO-R/13/08.2005-25 k provozování uživatelských terminálů sítí NMT 450
11. 11. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/11.2011-16 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
4. 11. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/8/10.2011-14 pro kmitočtové pásmo 14,5–15,35 GHz
4. 11. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/10.2011-15 pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz

Stránky

Top