INFORMACE o převodu přídělu rádiových kmitočtů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 23a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, informuje o převodu přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v úseku rádiových kmitočtů 3600-3640 MHz, čj. ČTÚ-1/2017-613/XLIV.vyř. ze dne 24. listopadu 2017, ve znění pozdějších rozhodnutí, ze společnosti PODA a.s. se sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 25816179 , na nabyvatele, kterým je společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, Stodůlky, IČO 25788001.

čj. ČTÚ-56 836/2022-613/II.vyř.
odbor správy kmitočtového spektra 

Top