SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/12/03.2021-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/12/03.2021-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 15. dubna 2021.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil 26. března 2021 v částce 3/2021 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-60 286/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top