SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/6.2022-6 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/1/6.2022-6 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 1. července 2022.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil dne 2. 6. 2022 v částce 5/2022 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-16 019/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top