SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/24/07.2022-14 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/24/07.2022-14 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 1. září 2022.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil 28. července 2022 v částce 7/2022 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-25 986/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top