SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydal dne 4. března 2021 podle § 21 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz.

Aktualizace dne 5. března 2021: Úřad Zprávu uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích dne 5. března 2021 v částce 2/2021 Telekomunikačního věstníku.

 čj. ČTÚ-38 426/2020-613/LX.vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top