Rádiové spektrum

Český telekomunikační úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů správu rádiového spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry Evropských společenství. Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz šířené prostorem bez zvláštního vedení.

Úřad na tomto místě zveřejňuje Plán využití rádiového spektra, informace o právech, podmínkách, postupech a poplatcích týkajících se využívání rádiového spektra, oznámení o omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů a jeho zrušení a rozhodnutí o tom, zda vydaná rozhodnutí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů a podmínky v nich stanovené nadále zůstávají v platnosti. Dále zveřejňuje informace o převodech práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů, výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu za příslušný kalendářní rok, znění všech otázek pro písemné testy v členění podle odborné způsobilosti včetně správných odpovědí k jednotlivým otázkám a osnovy ústních zkoušek odborné způsobilosti a vzory průkazů odborné způsobilosti.

 

15. 1. 2010
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/2/01.2010­-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
8. 1. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentu „Doplňující konzultační dokument k PVRS 14 pro pásmo 2,6 GHz“
18. 12. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/12.2009-19 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
18. 12. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2009-18 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
11. 12. 2009
SDĚLENÍ k výběrovému řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací
27. 11. 2009
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/11/11.2009-17 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz
16. 10. 2009
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/23/10.2009-16 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74–76 GHz a 84–86 GHz
15. 10. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/10.2009-15 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
17. 6. 2009
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
22. 5. 2009
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM
21. 5. 2009
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/9/05.2009-7 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1 525 až 2 200 MHz
21. 5. 2009
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/4/05.2009-6 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz
19. 5. 2009
OZNÁMENÍ o aktualizaci a doplnění „Zkušebních otázek a správných odpovědí“
3. 3. 2009
SDĚLENÍ o Vyhlášení výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM
9. 2. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/02.2009-4 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz
6. 1. 2009
OZNÁMENÍ o aktualizaci informace „Jak získat průkaz odborné způsobilosti“, včetně aktualizace formulářů k získání průkazu odborné způsobilosti a doplnění Zkušebních otázek a správných odpovědí, včetně Osnov ústní zkoušky
31. 12. 2008
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/24/11.2008-16 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov
30. 12. 2008
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS
15. 12. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/12.2008-18 pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
6. 11. 2008
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/10.2008-­14 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
5. 11. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/11.2008-15 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
1. 10. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/09.2008-10 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
10. 9. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/09.2008-09 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
10. 9. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/09.2008-08 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
19. 5. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2008-5 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz
14. 5. 2008
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/23/04.2008-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 74-76 GHz a 84-86 GHz
22. 4. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
8. 2. 2008
Český telekomunikační úřad oznamuje, že na základě žádosti občanského sdružení Český radioklub stanovil podmínky pro experimentální využívání pásma 70,200-70,300 MHz omezeným počtem amatérských stanic po dobu určitou
14. 12. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/12.2007-15 pro kmitočtové pásmo 10-12,5 GHz
8. 8. 2007
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/3/07.2007-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446
18. 6. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/06.2007-8 pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
18. 6. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2007-7 pro kmitočtové pásmo 1900-2200 MHz
12. 4. 2007
OZNÁMENÍ o nesplnění podmínek stanovených v čl. 7 a 9 opatření obecné povahy č. OOP/15/12.2006-39, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
15. 3. 2007
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
15. 3. 2007
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
1. 3. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/02.2007-3 pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz
22. 2. 2007
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/22/02.2007-2 k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém pásmu 150 MHz
17. 1. 2007
SDĚLENÍ o zveřejnění oznámení o volné přenosové kapacitě vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního vysílání
4. 1. 2007
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz
4. 1. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/15/12.2006-39, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
27. 12. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/12.2006-36 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
27. 12. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2006-37 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
25. 7. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/25/07.2006-25 pro kmitočtové pásmo 43,5–52,6 GHz
25. 7. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/07.2006-24 pro kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz
7. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2006-22, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
29. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/03.2006-13 pro kmitočtové pásmo 146-174 MHz
29. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/03.2006-14 pro kmitočtové pásmo 380-470 MHz
20. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/03.2006-12 pro kmitočtové pásmo 2200-2700 MHz
20. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/03.2006-11 pro kmitočtové pásmo 10-12,5 GHz
20. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/03.2006-10 pro kmitočtové pásmo 1700-1900 MHz

Stránky

Top