Rádiové spektrum

Český telekomunikační úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů správu rádiového spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry Evropských společenství. Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz šířené prostorem bez zvláštního vedení.

Úřad na tomto místě zveřejňuje Plán využití rádiového spektra, informace o právech, podmínkách, postupech a poplatcích týkajících se využívání rádiového spektra, oznámení o omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů a jeho zrušení a rozhodnutí o tom, zda vydaná rozhodnutí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů a podmínky v nich stanovené nadále zůstávají v platnosti. Dále zveřejňuje informace o převodech práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů, výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu za příslušný kalendářní rok, znění všech otázek pro písemné testy v členění podle odborné způsobilosti včetně správných odpovědí k jednotlivým otázkám a osnovy ústních zkoušek odborné způsobilosti a vzory průkazů odborné způsobilosti.

 

18. 6. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/06.2007-8 pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
18. 6. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2007-7 pro kmitočtové pásmo 1900-2200 MHz
12. 4. 2007
OZNÁMENÍ o nesplnění podmínek stanovených v čl. 7 a 9 opatření obecné povahy č. OOP/15/12.2006-39, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
15. 3. 2007
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
15. 3. 2007
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
1. 3. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/02.2007-3 pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz
22. 2. 2007
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/22/02.2007-2 k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém pásmu 150 MHz
17. 1. 2007
SDĚLENÍ o zveřejnění oznámení o volné přenosové kapacitě vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního vysílání
4. 1. 2007
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz
4. 1. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/15/12.2006-39, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
27. 12. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/12.2006-36 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
27. 12. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2006-37 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
25. 7. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/25/07.2006-25 pro kmitočtové pásmo 43,5–52,6 GHz
25. 7. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/07.2006-24 pro kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz
7. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2006-22, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
29. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/03.2006-13 pro kmitočtové pásmo 146-174 MHz
29. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/03.2006-14 pro kmitočtové pásmo 380-470 MHz
20. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/03.2006-12 pro kmitočtové pásmo 2200-2700 MHz
20. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/03.2006-11 pro kmitočtové pásmo 10-12,5 GHz
20. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/03.2006-10 pro kmitočtové pásmo 1700-1900 MHz
20. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/03.2006-9 pro kmitočtové pásmo 27,5-33,4 GHz
15. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/03.2006-8 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz
15. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/03.2006-7 pro kmitočtové pásmo 2700-4200 MHz
15. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/03.2006-6 pro kmitočtové pásmo 1900-2200 MHz
15. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/03.2006-5 pro kmitočtové pásmo 66-87,5 MHz
15. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/03.2006-4 pro kmitočtové pásmo 24,25-27,5 GHz
15. 2. 2006
Vzory průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení

Stránky

Top