Principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací

Pro zajištění maximální transparentnosti připravovaného výběrového řízení v kmitočtovém pásmu 174 - 230 MHz připravil Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) návrh základních principů tohoto výběrového řízení.

ČTÚ vyzývá všechny dotčené subjekty, aby svá stanoviska nebo připomínky k navrženým principům předložily v termínu do 27. října 2022 na elektronickou adresu podatelna@ctu.cz.

ČTÚ na základě obdržených připomínek k tomuto návrhu základních principů rozhodne, zda uspořádá další pracovní jednání (kulatý stůl) s dotčenými subjekty. Případný termín a místo konání ČTÚ oznámí na svém webu.

Praha 27. září 2022
Čj.: ČTÚ-42 215/2022-613

Soubory ke stažení
Top