Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

2. 4. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
1. 4. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
30. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
30. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
30. 3. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Od dubna půjde operátora změnit rychleji a levněji
26. 3. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 3. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ a MPO: Nižší rozlišení obrazu ve streamu pomůže snížit přetížení datových sítí
23. 3. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2020-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
20. 3. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ podporuje poskytovatele poštovních služeb a služeb elektronických komunikací v aktuální krizové situaci
19. 3. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Společné prohlášení BEREC a EK k síťové neutralitě v aktuální krizové situaci
19. 3. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
19. 3. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
19. 3. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
19. 3. 2020
Monitorovací zpráva č. 3/2020
19. 3. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 3/2020
19. 3. 2020
BEREC uspořádá online webinář k pracovnímu programu a strategii
18. 3. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
18. 3. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
18. 3. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
18. 3. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
16. 3. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 Zákona
16. 3. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Omezení provozu ČTÚ pro veřejnost
16. 3. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz
16. 3. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G
13. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
13. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
13. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
13. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
13. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
13. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
12. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání kódu
12. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
12. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
12. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání kódu
12. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
12. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
12. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
12. 3. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
11. 3. 2020
Informace Českého telekomunikačního úřadu o záměru rozšíření pásem určených pro systémy WAS/RLAN v pásmu 5 GHz o pásmo 5725 MHz až 5850 MHz
11. 3. 2020
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz
11. 3. 2020
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/02.2020-2 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz

Stránky

Top