Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II – na dobu určitou
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
21. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
20. 6. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele – na dobu určitou za MD/RD
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
15. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast – právník
15. 6. 2018
Informace k evropsky harmonizovanému přechodu na rozestup kanálů 8,33 kHz v letecké pohyblivé službě – žádosti o změnu oprávnění
14. 6. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
14. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení rozhlasové služby – na dobu určitou
13. 6. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 13. června 2018
13. 6. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu UMTS společnosti O2 Czech Republic a.s.
13. 6. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 13. května 2018
13. 6. 2018
Monitorovací zpráva č. 6/2018
13. 6. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 6/2018
11. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo informatik – odborný rada v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II
8. 6. 2018
Český telekomunikační úřad hledá posilu do sekretariátu předsedy Rady ČTÚ na pozici asistent/ka - zástup za MD/RD
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místa rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů IV
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů IV
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místa vrchního referenta v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
8. 6. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb – právník
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly datových služeb
8. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice
8. 6. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
7. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
7. 6. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
4. 6. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
1. 6. 2018
Návrh základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz
28. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení veřejných zakázek
28. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů
25. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady samostatného oddělení interního auditu
25. 5. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Správci sítí z Česka i Slovenska načerpají nové zkušenosti v Brně
24. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)
24. 5. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)

Stránky

Top