Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

15. 8. 2019
Monitorovací zpráva č. 8/2019
15. 8. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 8/2019
14. 8. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
14. 8. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
14. 8. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
13. 8. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
12. 8. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
9. 8. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
9. 8. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro oblast Praha, v oddělení kontroly
8. 8. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II
7. 8. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
7. 8. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly (SM 891)
7. 8. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů – právník
31. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
31. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly datových služeb
31. 7. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
31. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
24. 7. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 30. týdnu 2019
23. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
23. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení nákladového účetnictví
19. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
19. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly
19. 7. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly
18. 7. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1452–1479,5 MHz
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
Monitorovací zpráva č. 7/2019
12. 7. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 7/2019
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
11. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě systémy P–MP společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
9. 7. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
8. 7. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
8. 7. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
2. 7. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
2. 7. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
2. 7. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v odboru ekonomickém, v oddělení finančním a rozpočtovém - na dobu určitou za nemoc a následnou MD/RD
1. 7. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
1. 7. 2019
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/06.2019-5 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
28. 6. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 28. června 2019
26. 6. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Nákladového modelu pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti
26. 6. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz
26. 6. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/06.2019-5 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
26. 6. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zahájil konzultaci podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G
20. 6. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
20. 6. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
20. 6. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě
19. 6. 2019
Monitorovací zpráva č. 6/2019
19. 6. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 6/2019
17. 6. 2019
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu
14. 6. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Stránky

Top