Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

14. 6. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
14. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
14. 6. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ vypořádal připomínky k analýze trhu mobilních služeb
14. 6. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD) - na dobu určitou za nemoc a následnou MD/RD
12. 6. 2019
Výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení kontroly v odboru pro severomoravskou oblast – odborný rada (SM 633) - 1. kolo
12. 6. 2019
POZVÁNKA na veřejnou prezentaci závěrů 39. zasedání Rady regulačních orgánů BEREC
11. 6. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
11. 6. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 11. června 2019
10. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení kontroly odboru pro západočeskou oblast – odborného rady
10. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
10. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
10. 6. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
5. 6. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
4. 6. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
31. 5. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, jehož držitelem je společnost Česká televize
31. 5. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, jehož držitelem je společnost České Radiokomunikace a.s.
31. 5. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, jehož držitelem je společnost Czech Digital Group, a.s.
31. 5. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
31. 5. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, jehož držitelem je společnost Digital Broadcasting s.r.o.
30. 5. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby - na dobu určitou za MD/RD
27. 5. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
27. 5. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
24. 5. 2019
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
24. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 5. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 23. května 2019
22. 5. 2019
Monitorovací zpráva č. 5/2019
22. 5. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 5/2019
21. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
21. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
21. 5. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2018
17. 5. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
17. 5. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 17. května 2019
16. 5. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
16. 5. 2019
POZVÁNKA na workshop BEREC k aktualizaci pokynů k síťové neutralitě
15. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
10. 5. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
7. 5. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
3. 5. 2019
POZVÁNKA na konferenci “Competing Continents: The pursuit of excellence in electronic communications”
3. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
3. 5. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
2. 5. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
29. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
29. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
29. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
26. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
25. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
24. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
24. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
17. 4. 2019
Monitorovací zpráva č. 4/2019

Stránky

Top