Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

5. 8. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
5. 8. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení rozhlasové služby
4. 8. 2021
na služební místo odborného rady v odboru kontroly, v oddělení kontroly pro západočeskou oblast
4. 8. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
4. 8. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
3. 8. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz
3. 8. 2021
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru informatiky, v oddělení řízení rozvoje informačních systémů
3. 8. 2021
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu
3. 8. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení podpory ASMKS - právník
2. 8. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly, v oddělení kontroly pro severomoravskou oblast
2. 8. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
2. 8. 2021
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele na dobu určitou za MD/RD
29. 7. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
27. 7. 2021
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
26. 7. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 7. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7/2021
22. 7. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
22. 7. 2021
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
21. 7. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Senát neschválil transpoziční novelu ZEK
21. 7. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
21. 7. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
21. 7. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/07.2021-7 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
21. 7. 2021
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/07.2021-7 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
20. 7. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.20211-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
20. 7. 2021
Monitorovací zpráva č. 7/2021
20. 7. 2021
Monitorovací zpráva č. 7/2021: Rozhodnutí ve sporu o velkoobchodní ceny dat; nevyžádané hovory; jak postupovat při nespokojenosti s poštovními službami
19. 7. 2021
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
19. 7. 2021
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
25. 6. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Obnova telekomunikační infrastruktury na jižní Moravě započala bezodkladně
22. 6. 2021
Monitorovací zpráva č. 6/2021
22. 6. 2021
Monitorovací zpráva č. 6/2021: Novela ZEK míří do Senátu; zpráva o plnění povinností pošty; speciální telefony pro osoby se zdravotním postižením
21. 6. 2021
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
18. 6. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 18. června 2021
14. 6. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
10. 6. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6/2021
9. 6. 2021
INFORMACE o převodu přídělu rádiových kmitočtů
8. 6. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
8. 6. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
8. 6. 2021
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2021-6 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
8. 6. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
4. 6. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 4. června 2021
3. 6. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
3. 6. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
2. 6. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad zahájil přezkum úrovně kvality základních poštovních služeb
2. 6. 2021
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu podle zákona o poštovních službách
1. 6. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
1. 6. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
1. 6. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Spotřeba dat na jedné SIM vloni stoupla o 77 %, ceny volání a dat dále klesají
1. 6. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2021-YY pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
1. 6. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Stránky

Top