Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

13. 7. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
10. 7. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
1. 7. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 07/2020
30. 6. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 6. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz
26. 6. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz
26. 6. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 26. června 2020
25. 6. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
25. 6. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
24. 6. 2020
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí o stanovení, příp. o zrušení stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 a 2
23. 6. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropská komise šetří úhradu čistých nákladů České poště
18. 6. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
18. 6. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
18. 6. 2020
Monitorovací zpráva č. 6/2020
18. 6. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 6/2020
18. 6. 2020
Sdělení o zveřejnění doplněného záměru neuložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích
18. 6. 2020
Sdělení o zveřejnění doplněného záměru neuložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích
17. 6. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2020-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11, všeobecného oprávnění č. VO-S/1/01.2012-2 a všeobecného oprávnění č. VO-S/1/09.2014-5
16. 6. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Operátoři ruší poplatek za vrácení kreditu
16. 6. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad a veřejný ochránce práv jednali o záměru neukládat povinnost provozovat veřejné telefonní automaty
15. 6. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
11. 6. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
9. 6. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Přeladění vysílací sítě
5. 6. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
5. 6. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Rada ČTÚ podpořila přesnou lokalizaci u tísňových volání z mobilních sítí
4. 6. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci upravených podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G
4. 6. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
4. 6. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích
4. 6. 2020
SDĚLENÍ k veřejné konzultaci k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz
4. 6. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
3. 6. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 06/2020
3. 6. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 3. června 2020
3. 6. 2020
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/05.2020-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz
3. 6. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o uložení povinností podnikům s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 - velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích
3. 6. 2020
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/16/05.2020-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz
3. 6. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o uložení, příp. o zrušení povinností podnikům s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
2. 6. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
2. 6. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
1. 6. 2020
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/14/05.2020-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz.
1. 6. 2020
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/16/05.2020-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz.
29. 5. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Rada ČTÚ projednala stanovisko ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data
29. 5. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
28. 5. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Rada ČTÚ přijetím nových všeobecných oprávnění podpořila vyšší efektivitu sdíleného využití rádiového spektra
28. 5. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
26. 5. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ umožňuje pokračování lokálního a regionálního televizního vysílání
26. 5. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 05/2020
25. 5. 2020
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2020-5 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
25. 5. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Vláda prodloužila mandát stávajícího člena Rady ČTÚ
22. 5. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 5. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o stanovení, příp. o zrušení stanovení podniků s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Stránky

Top