Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

12. 2. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
10. 2. 2020
Vzory průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení
7. 2. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
7. 2. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
7. 2. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele
7. 2. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
7. 2. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
7. 2. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
5. 2. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
5. 2. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 410,0–410,5 / 420,0–420,5 MHz
5. 2. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
5. 2. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
5. 2. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
4. 2. 2020
SDĚLENÍ o zahájení analýzy relevantního trhu č. 5
4. 2. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 4. února 2020
3. 2. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
3. 2. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
3. 2. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
3. 2. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
3. 2. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
3. 2. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
31. 1. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
31. 1. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
30. 1. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
29. 1. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
29. 1. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
29. 1. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
29. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
28. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
28. 1. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
28. 1. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zahájil notifikaci úhrady čistých nákladů za poskytování základních poštovních služeb
27. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
27. 1. 2020
Zahájení druhého kola veřejné konzultace k vysokorychlostnímu internetu
23. 1. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 23. ledna 2020
22. 1. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení odborné konzultace návrhu Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz
22. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
22. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
22. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice
21. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
16. 1. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 16. ledna 2020
16. 1. 2020
Vyhlášení výběrového řízení do pracovního poměru na pozici vrchního referenta v odboru ekonomickém, v oddělení správy poplatků a pohledávek - na dobu určitou za MD/RD
15. 1. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 1/2020
15. 1. 2020
Monitorovací zpráva č. 1/2020
9. 1. 2020
Brigáda v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb
6. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
6. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
6. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
3. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
3. 1. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2019
2. 1. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů

Stránky

Top