Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení analýz relevantních trhů
17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
17. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
13. 10. 2017
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz
12. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele – právník ADR/ODR
11. 10. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 4
10. 10. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
9. 10. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
5. 10. 2017
Výběrové řízení na 4 služební místa vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů
5. 10. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
5. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru legislativním a právním
5. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
2. 10. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly
29. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
29. 9. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/25/XX.2017-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro sledování pohybu psů
29. 9. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2017-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
27. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
27. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
27. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
22. 9. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
22. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
21. 9. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 21. září 2017
20. 9. 2017
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/09.2017-7 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
20. 9. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 20. září 2017
19. 9. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2017-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
18. 9. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Hackathon veřejné správy přilákal na 6 desítek vývojářů
15. 9. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3a - „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“
15. 9. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3b - „Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“
15. 9. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 37. týdnu 2017
14. 9. 2017
Monitorovací zpráva č. 9/2017
14. 9. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 09/2017
12. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
12. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
12. 9. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 12. září 2017
12. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
11. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
11. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
7. 9. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
5. 9. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Česká pošta je jediným zájemcem o poštovní licenci na příštích pět let
4. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
31. 8. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů
30. 8. 2017
OZNÁMENÍ o prodloužení lhůty k uplatnění připomínek ve veřejné konzultaci k návrhu testu 3K pro Trh mobilních služeb
30. 8. 2017
OZNÁMENÍ o ukončení Aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz Vítězům aukce
28. 8. 2017
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
28. 8. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
28. 8. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
28. 8. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/23/XX.2017-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz.

Stránky

Top