Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
15. 2. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 15. února 2018
15. 2. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 15. února 2018
15. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
14. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
14. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
13. 2. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. SP/3/02.2018-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí
13. 2. 2018
Monitorovací zpráva č. 2/2018
13. 2. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 2/2018
12. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele odboru pro jihomoravskou oblast – odborného rady
12. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomickém, v oddělení správy poplatků a pohledávek – právník
12. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby
12. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele – na dobu určitou za MD/RD
12. 2. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
5. 2. 2018
Aktualizované otázky ke zkouškám odborné způsobilosti
2. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
2. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
2. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
1. 2. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 1. února 2018
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/01.2018-1 pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/01.2018-2 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
31. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
31. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
31. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
31. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
26. 1. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 1. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 1. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 1. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
25. 1. 2018
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4
25. 1. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/01.2018-1 pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz
25. 1. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/01.2018-2 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
25. 1. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
24. 1. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov

Stránky

Top