Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

26. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení rozhlasové služby
26. 2. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
26. 2. 2021
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
24. 2. 2021
Výběrové řízení na pozici odborného rady - právník do odboru pro jihočeskou oblast do pracovního poměru
24. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
23. 2. 2021
Monitorovací zpráva č. 2/2021: Není 5G jako 5G; ČTÚ dohlíží na plnění nových povinností poskytovatelů internetu
23. 2. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2021-x, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
23. 2. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2021
Monitorovací zpráva č. 2/2021
22. 2. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
18. 2. 2021
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
17. 2. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
17. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy (SM 133)
17. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy (SM 135)
17. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady do odboru pro východočeskou oblast oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele (SM550) do pracovního poměru za MD/RD
16. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele (SM 615)
15. 2. 2021
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
15. 2. 2021
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
12. 2. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
11. 2. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
10. 2. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Většina poskytovatelů přístupu k internetu nesplnila nové povinnosti přesně informovat zákazníky o parametrech služby
9. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení podpory ASMKS, v odboru monitorování rádiového spektra – vrchní rada
5. 2. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
5. 2. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Aukce 5G u konce: rozhodnutí o přídělech kmitočtů nabyla právní moci
4. 2. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady samostatného oddělení mezinárodní spolupráce
3. 2. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 3. února 2021
2. 2. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
29. 1. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 1/2021
27. 1. 2021
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
27. 1. 2021
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
25. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
25. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
21. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
21. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
21. 1. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz
20. 1. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/x.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
20. 1. 2021
Monitorovací zpráva č. 1/2021
20. 1. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 1/2021
18. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
18. 1. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 18. ledna 2021
18. 1. 2021
Zahájení sběru dat pro srovnávací nástroj cen a kvality
18. 1. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad zahájil sběr dat pro srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací
15. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
15. 1. 2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
14. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
12. 1. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
12. 1. 2021
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
12. 1. 2021
Sdělení o výsledku veřejné konzultace záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona
4. 1. 2021
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
4. 1. 2021
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Stránky

Top