Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

20. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení kontroly
20. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
20. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
20. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
20. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
17. 8. 2018
Monitorovací zpráva č. 8/2018
17. 8. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 8/2018
15. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů
15. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
15. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele
15. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice
14. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v odboru informačních systémů
14. 8. 2018
Výběrové řízení na dvě služební místa vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím – právník
9. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady samostatného oddělení interního auditu - na dobu určitou
7. 8. 2018
POZVÁNKA na konferenci Koloběh digitálního života
6. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
6. 8. 2018
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
1. 8. 2018
RÁMCOVÁ POZICE Českého telekomunikačního úřadu k připomínkám k návrhu základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz
27. 7. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
26. 7. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
19. 7. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 19. července 2018
19. 7. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 19. července 2018
18. 7. 2018
Monitorovací zpráva č. 7/2018
18. 7. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 7/2018
18. 7. 2018
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
12. 7. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
11. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
4. 7. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 4. července 2018
4. 7. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 4. července 2018
2. 7. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
29. 6. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
29. 6. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
29. 6. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
28. 6. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
28. 6. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2018-6 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
28. 6. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
28. 6. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
28. 6. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
28. 6. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
20. 6. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
20. 6. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě
15. 6. 2018
Informace k evropsky harmonizovanému přechodu na rozestup kanálů 8,33 kHz v letecké pohyblivé službě – žádosti o změnu oprávnění
13. 6. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 13. června 2018
13. 6. 2018
Monitorovací zpráva č. 6/2018
13. 6. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 6/2018

Stránky

Top