Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

10. 9. 2020
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou a zrušení stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
10. 9. 2020
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých mobilních sítích“
7. 9. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
7. 9. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
7. 9. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly datových služeb
7. 9. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
7. 9. 2020
Výběrové řízení na služební místa odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
3. 9. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 3. září 2020
1. 9. 2020
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu analýz relevantních trhů č. 3a, 3b a 4 (páté kolo)
28. 8. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
26. 8. 2020
Monitorovací zpráva č. 8/2020
26. 8. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 8/2020
26. 8. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
24. 8. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
24. 8. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
20. 8. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 09/2020
13. 8. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
11. 8. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/XX.2020-YY pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz
11. 8. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
11. 8. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
11. 8. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad zpřístupňuje pásmo 26 GHz
10. 8. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
7. 8. 2020
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
7. 8. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 08/2020
7. 8. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad vyhlásil výběrové řízení za účelem přidělení rádiových kmitočtů pro sítě 5G
6. 8. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
6. 8. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o výslechu znalce v řízení s velkým počtem účastníků
4. 8. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
4. 8. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
4. 8. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
4. 8. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
3. 8. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
3. 8. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
3. 8. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
31. 7. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
31. 7. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
31. 7. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
31. 7. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů
31. 7. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů
30. 7. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o výslechu znalce v řízení s velkým počtem účastníků
27. 7. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
22. 7. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Stanovisko ČTÚ ke stížnosti operátora O2 k Evropské komisi na podmínky připravované aukce 5G
20. 7. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 7/2020
20. 7. 2020
Monitorovací zpráva č. 7/2020
14. 7. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
13. 7. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
10. 7. 2020
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
1. 7. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 07/2020
30. 6. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 6. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz

Stránky

Top