Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

11. 5. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
10. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů – právník
10. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení metodiky rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
6. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
6. 5. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5/2021
5. 5. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ stanovuje nové trhy připadající v úvahu pro regulaci ex ante
4. 5. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
4. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
3. 5. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací doplněn o pevné služby
3. 5. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy
3. 5. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Plaťte za skutečnou rychlost internetu! Nová brožura ČTÚ pro spotřebitele
29. 4. 2021
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v odboru kontroly, v oddělení kontroly pro severočeskou oblast
26. 4. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly, v oddělení kontroly pro západočeskou oblast
26. 4. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly, v oddělení kontroly pro západočeskou oblast
26. 4. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ vzdělával obce v zavádění vysokorychlostního internetu
23. 4. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
21. 4. 2021
Monitorovací zpráva č. 4/2021
21. 4. 2021
Monitorovací zpráva č. 4/2021: Poskytovatelé, kteří stále neplní povinnosti všeobecného oprávnění, budou pokutováni; nejen Česká pošta je pod dohledem ČTÚ; příběh ztraceného prstenu
20. 4. 2021
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení poštovních služeb
16. 4. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 16. dubna 2021
14. 4. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
13. 4. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
13. 4. 2021
ČTÚ varuje: pozor na volání do pořadu Rychlá hra
7. 4. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 04/2021
7. 4. 2021
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
7. 4. 2021
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/03.2021-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.
7. 4. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: 97 % zákazníků služby přístupu k internetu je už poskytovateli správně informováno o parametrech služby
6. 4. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2021-x, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
6. 4. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/03.2021-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.
1. 4. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
1. 4. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
31. 3. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
30. 3. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Blokace nepovoleného hazardu je povinností poskytovatelů připojení
26. 3. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3/2021
26. 3. 2021
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/12/03.2021-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
25. 3. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
25. 3. 2021
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/03.2021-1 pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
25. 3. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz
25. 3. 2021
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/03.2021-2 pro kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz
24. 3. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
23. 3. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
23. 3. 2021
Monitorovací zpráva č. 3/2021
23. 3. 2021
Monitorovací zpráva č. 3/2021: Ohlédnutí za rokem 2020 v ČTÚ – 5G především; spustili jsme srovnávací nástroj; jak správně podat námitku proti vyřízení reklamace
19. 3. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
19. 3. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/12/x.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.
18. 3. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 18. března 2021
15. 3. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
15. 3. 2021
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
9. 3. 2021
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
9. 3. 2021
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Stránky

Top