Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

3. 12. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
3. 12. 2020
Výběrové řízení do odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení poštovních služeb (SM182) do pracovního poměru
27. 11. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2020-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
26. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
25. 11. 2020
Monitorovací zpráva č. 11/2020
25. 11. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 11/2020
24. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
24. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
24. 11. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 24. listopadu 2020
24. 11. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 11. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vypořádání odborné konzultace návrhu Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz
20. 11. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
13. 11. 2020
INFORMACE o ukončení a výsledcích Aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
13. 11. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad vydražil kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
11. 11. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 10. listopadu 2020
6. 11. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
6. 11. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
5. 11. 2020
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/1/xx.2020-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
26. 10. 2020
INFORMACE o počtu žadatelů, kteří se mohou zúčastnit aukce v rámci výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
20. 10. 2020
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
20. 10. 2020
Monitorovací zpráva č. 10/2020
20. 10. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 10/2020
16. 10. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 16. října 2020
16. 10. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: První krok k využití milimetrových vln pro sítě 5G
16. 10. 2020
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10/2020
14. 10. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
14. 10. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
14. 10. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
14. 10. 2020
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/10.2020-10 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz
14. 10. 2020
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/10.2020-10 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz
13. 10. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
2. 10. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 2. října 2020
1. 10. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zájemci o kmitočty pro sítě 5G
30. 9. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
30. 9. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
30. 9. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 9. 2020
Monitorovací zpráva č.9/2020
23. 9. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 9/2020
10. 9. 2020
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých mobilních sítích“
10. 9. 2020
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou a zrušení stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
3. 9. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 3. září 2020
1. 9. 2020
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu analýz relevantních trhů č. 3a, 3b a 4 (páté kolo)
28. 8. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
26. 8. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
26. 8. 2020
Monitorovací zpráva č. 8/2020
26. 8. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 8/2020
24. 8. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
24. 8. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Stránky

Top