Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

16. 1. 2020
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 16. ledna 2020
16. 1. 2020
Vyhlášení výběrového řízení do pracovního poměru na pozici vrchního referenta v odboru ekonomickém, v oddělení správy poplatků a pohledávek - na dobu určitou za MD/RD
15. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
15. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly datových služeb
15. 1. 2020
Monitorovací zpráva č. 1/2020
15. 1. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 1/2020
13. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru informatiky
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů – právník
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení veřejných zakázek - právník
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení komunikačních činností
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
9. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro oblast Praha, v oddělení kontroly
9. 1. 2020
Brigáda v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb
7. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
7. 1. 2020
Výběrové řízení na služební místo INFORMATIK - odborný referent v odboru informatiky, v oddělení technické podpory
6. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
6. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
6. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
3. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
3. 1. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2019
2. 1. 2020
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů
2. 1. 2020
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
2. 1. 2020
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
30. 12. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu novely opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel
20. 12. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace
20. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
20. 12. 2019
Informace o záměru zpřístupnění pásma 26 GHz
20. 12. 2019
Monitorovací zpráva č. 12/2019
20. 12. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 12/2019
20. 12. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 20. prosince 2019
20. 12. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/12.2019-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
20. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/12.2019-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
20. 12. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
19. 12. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
19. 12. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2020-Y pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz
19. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
16. 12. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
12. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
12. 12. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmech 900 MHz a 1800 MHz
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 a 1800 MHz
6. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Stránky

Top