Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

13. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
13. 12. 2017
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele – „IT“
12. 12. 2017
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby veřejných telefonních automatů
12. 12. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2018-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí
12. 12. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 16 z 12. prosince 2017
11. 12. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
11. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly
6. 12. 2017
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3b – „velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“
6. 12. 2017
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3a – „velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“
5. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení analýz relevantních trhů
5. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
5. 12. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
5. 12. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
5. 12. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
5. 12. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 15 z 5. prosince 2017
4. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchní rada v odboru legislativním a právním, v oddělení veřejných zakázek
4. 12. 2017
Výběrové řízení na dvě služební místa vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)
4. 12. 2017
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ze dne 7. listopadu 2017, čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř., o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona
4. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele – právník
4. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele
4. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení technické podpory Brno
4. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení technické podpory Brno
4. 12. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
30. 11. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 30. listopadu 2017
30. 11. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 15 z 30. listopadu 2017
29. 11. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/XX.2017-Y pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz
29. 11. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2017-Y pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
27. 11. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
22. 11. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: MoQoS bodoval v soutěži Egoverment The Best 2017
21. 11. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/25/11.2017-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro sledování pohybu psů
21. 11. 2017
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/25/11.2017-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro sledování pohybu psů
20. 11. 2017
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/11.2017-9 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
20. 11. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
16. 11. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 13 z 16. listopadu 2017
16. 11. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/11.2017-9 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
15. 11. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly
14. 11. 2017
Monitorovací zpráva č. 11/2017
14. 11. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 11/2017
13. 11. 2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
8. 11. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3a – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“
8. 11. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2017-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
8. 11. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 8. listopadu 2017
8. 11. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Rada ČTÚ ukončila výběrové řízení na držitele poštovní licence, základní poštovní služby zajistí přímým uložením povinnosti
8. 11. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 268/6, Praha 3, PSČ 13000, IČO: 04084063, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3a – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“.
8. 11. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 268/6, Praha 3, PSČ 13000, IČO: 04084063, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3b – „Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“.
8. 11. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 268/6, Praha 3, PSČ 13000, IČO: 04084063, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 4 – „Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě“.
7. 11. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 5,925 – 10 GHz
7. 11. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
6. 11. 2017
POZVÁNKA na středoevropské fórum pro správu internetu 2017
2. 11. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 13 z 2. listopadu 2017

Stránky

Top