Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

26. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, oddělení technické podpory
26. 10. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: O veřejnou konzultaci analýzy velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám byl velký zájem
25. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2021-Y, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2021-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5,
22. 10. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/YY.2021-YY, kterým se stanoví podmínky udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty
20. 10. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
19. 10. 2021
Monitorovací zpráva č. 10/2021
19. 10. 2021
Monitorovací zpráva 10/2021: Poslední šance vyjádřit se k navrhované regulaci; za zneužívání tísňových linek hrozí vysoké pokuty
18. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice
18. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II - na dobu určitou
15. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele odboru pro oblast Praha – odborného rady
15. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení podpory ASMKS - právník
15. 10. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 15. října 2021
12. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení podpory ASMKS
11. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel
11. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly, v oddělení kontroly pro západočeskou oblast
11. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
7. 10. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 9/2021
6. 10. 2021
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení řízení rozvoje informačních systémů
5. 10. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 5. října 2021
5. 10. 2021
Výpadek FB a nedostupnost služeb operátorů dne 4. 10. 2021
30. 9. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
24. 9. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Analýza velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám: Trh je třeba regulovat
24. 9. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
24. 9. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 8/2021
23. 9. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2021-Y pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz
23. 9. 2021
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/09.2021-9 pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz
22. 9. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
21. 9. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
21. 9. 2021
Monitorovací zpráva č. 9/2021
21. 9. 2021
Monitorovací zpráva č. 9/2021: Měřicí nástroj NetTest a doprovodná kampaň; schválená novela a konec obtěžujícího telemarketingu; vzdělávání seniorů
20. 9. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
20. 9. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zahajuje kampaň „Plaťte jen za skutečnou rychlost internetu“
17. 9. 2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
17. 9. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ spouští měřicí nástroj NetTest
17. 9. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost
15. 9. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2021-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
15. 9. 2021
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
15. 9. 2021
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
15. 9. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Novela zákona o elektronických komunikacích schválena
13. 9. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ varuje: Neschválení novely ZEK v původní verzi by zbrzdilo posílení ochrany spotřebitele
9. 9. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA: Telekomunikační akademie vydává edukativní videa v novém hávu
6. 9. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 ze 6. září 2021
2. 9. 2021
Změna termínu konání workshopu k návrhu postupu při přezkumu dílčí služby přiměřeného přístupu k internetu v rámci univerzální služby
23. 8. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
23. 8. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
23. 8. 2021
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
19. 8. 2021
Monitorovací zpráva č. 8/2021

Stránky

Top