Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

17. 4. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro jihočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
17. 4. 2019
Monitorovací zpráva č. 4/2019
17. 4. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 4/2019
17. 4. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 17. dubna 2019
15. 4. 2019
POZVÁNKA na Workshop o vývoji poštovního sektoru
12. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
12. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
12. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
11. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
10. 4. 2019
POZVÁNKA na konferenci Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice
5. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
5. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
3. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
1. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
29. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
29. 3. 2019
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu analýz relevantních trhů č. 1 a 2 (páté kolo)
29. 3. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 29. března 2019
28. 3. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
28. 3. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
28. 3. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
28. 3. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
26. 3. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
26. 3. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 3. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
25. 3. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Tehov
25. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
25. 3. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Operátoři v roce 2018 na žádost oprávněných orgánů předali 332 tisíc provozních a lokalizačních údajů
25. 3. 2019
Výběrové řízení do pracovního poměru na místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby - na dobu určitou za MD/RD
21. 3. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz
21. 3. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
21. 3. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
18. 3. 2019
RÁMCOVÁ POZICE Českého telekomunikačního úřadu k připomínkám k aktualizovanému návrhu základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz
18. 3. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ se vypořádal s připomínkami operátorů k principům chystané aukce v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz
18. 3. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
15. 3. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/24/xx.2019-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
15. 3. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 15. března 2019
15. 3. 2019
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/03.2019-3 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
12. 3. 2019
Monitorovací zpráva č. 3/2019
12. 3. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 3/2019

Stránky

Top