Poskytnuté informace

11. 6. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Davida Hejče podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
4. 6. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost paní Zdeňky Zronkové podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
29. 5. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Radka Pilaře podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 5. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti TESTAV, realizace staveb s.r.o. (zastoupené JUDr. Bronislavou Wittnerovou, MSc.), podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. 5. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Ing. Jaroslava Cempera, Eur Ing. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. 5. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Ing. Františka Procházky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. 5. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Radka Pilaře podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
8. 4. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Jana Kuráně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
27. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Mgr. Michala Diamanta podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
25. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Oživení, o.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
25. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Mgr. Marka Přibila podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
14. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Číhala, obchodního manažera společnosti Ekolamp, spol. s r. o., podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
11. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana senátora Mgr. Libora Michálka, MPA podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 2. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatelky PhDr. Hany Pavlů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Ladislava Plecitého podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12. 2. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Václava Kříže podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
29. 1. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatelky paní Dany Pěgřimkové podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. 1. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti Dial Telecom, a.s., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
6. 12. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatelky paní PhDr. Hany Pavlů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
9. 11. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Radka Zajíce podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
18. 10. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jakuba Sedláčka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
27. 9. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost p. Ondřeje Švába podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 9. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele BBH, advokátní kancelář, v.o.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
13. 9. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti Acta non verba, o.p.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. 9. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Mgr. Tomáše Suma podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
20. 8. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana MgA. Igora Šefra podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
25. 5. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jaromíra Klíra podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
24. 5. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Šlinze podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
9. 5. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petr Šlinze podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
30. 4. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana JUDr. Tomáše Lichovníka, prezidenta Soudcovské unie České Republiky, Ovocný trh 14, 110 01 Praha 3, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
17. 4. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost paní Evy Večeřové podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
6. 4. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti New Times Publishing, s.r.o., se sídlem Jeseniova 10, 130 00 Praha 3 (zastoupené panem Martinem Ješutou), podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
3. 4. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti PRISOF s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
2. 4. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Šlinze podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
28. 3. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jakuba Koláčka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
7. 3. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Dušana Rafaje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Davida Šebesty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Tomáše Molendy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Romana Osvalda podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Svobody podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Smetany podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Šafránka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Karla Suchánka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
7. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jana Vlasáka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Stanislava Koláře podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Michala Galdy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Michala Fanty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Martina Štursy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jiřího Čipery podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jiřího Bartoše podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Stránky

Top