Poskytnuté informace

14. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Číhala, obchodního manažera společnosti Ekolamp, spol. s r. o., podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
11. 3. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana senátora Mgr. Libora Michálka, MPA podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 2. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatelky PhDr. Hany Pavlů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Ladislava Plecitého podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12. 2. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Václava Kříže podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
29. 1. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatelky paní Dany Pěgřimkové podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. 1. 2013
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti Dial Telecom, a.s., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
6. 12. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatelky paní PhDr. Hany Pavlů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
9. 11. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele pana Radka Zajíce podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
18. 10. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jakuba Sedláčka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
27. 9. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost p. Ondřeje Švába podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 9. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele BBH, advokátní kancelář, v.o.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
13. 9. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti Acta non verba, o.p.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. 9. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele Mgr. Tomáše Suma podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
20. 8. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana MgA. Igora Šefra podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
25. 5. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jaromíra Klíra podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
24. 5. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Šlinze podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
9. 5. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petr Šlinze podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
30. 4. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana JUDr. Tomáše Lichovníka, prezidenta Soudcovské unie České Republiky, Ovocný trh 14, 110 01 Praha 3, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
17. 4. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost paní Evy Večeřové podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
6. 4. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti New Times Publishing, s.r.o., se sídlem Jeseniova 10, 130 00 Praha 3 (zastoupené panem Martinem Ješutou), podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
3. 4. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti PRISOF s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
2. 4. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Šlinze podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
28. 3. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jakuba Koláčka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
7. 3. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Dušana Rafaje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Davida Šebesty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Tomáše Molendy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Romana Osvalda podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Svobody podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Smetany podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Šafránka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Karla Suchánka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
7. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jana Vlasáka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Stanislava Koláře podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Michala Galdy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Michala Fanty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Martina Štursy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jiřího Čipery podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jiřího Bartoše podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. 2. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jana Hromka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
20. 1. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jaromíra Klíra podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16. 1. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Michala Potockého podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16. 1. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jana Kořínka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16. 1. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jaroslava Takse podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12. 1. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti Acta non verba, o.p.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
9. 1. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
2. 1. 2012
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Petra Šafránka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
22. 12. 2011
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Jana Mánka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 12. 2011
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Tomáše Víty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 12. 2011
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost pana Ondřeje Žídka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Stránky

Top