TISKOVÁ ZPRÁVA Výsledky výzkumu digitalizace na Domažlicku realizované sdružením DIGIMONITOR

Výzkum mapující stav, očekávání a spokojenost příjemců digitálního vysílání uskutečnilo sdružení DIGIMONITOR v první ucelené digitalizované oblasti na Domažlicku během druhé poloviny srpna 2007, tedy těsně před vypnutím analogového televizního vysílání.

Hlavními cíli výzkumu bylo popsat vybavenost pro příjem televizního signálu, zmapovat informovanost domácností o přechodu a možných způsobech řešení, ověřit očekávání, náladu, zájem a spokojenost diváků a analyzovat realizované a zamýšlené změny vybavenosti.

Šetření provedla agentura GfK Praha formou osobního dotazování ve 482 domácnostech, reprezentujících 24 046 domácností, tj. 58 844 obyvatel oblasti dotčené změnou televizního signálu v domažlickém regionu v období 16. – 31. 8. 2007.

Hlavní zjištění:

1) Příjem televizního signálu

Ve sledované oblasti těsně před vypnutím hlavního analogového televizního vysílače převažoval terestrický příjem (79 % domácností), přibližně 2 z 10 domácností využívá satelitní parabolu, 7 domácností ze 100 jsou vybaveny kabelovou přípojkou.

Digitální signál přijímaly 2/3 domácností. Pouze na analogový příjem bylo odkázáno v daném období 32 % domácností. Ve skupinách domácností podle způsobu příjmu televizního signálu je největší podíl příjmu analogového signálu u skupiny domácností přijímajících TV signál kabelem. Z 10 domácností přijímajících pozemní vysílání měly 4 domácnosti stále analogový signál. V domácnostech vybavených satelitní parabolou je instalováno vybavení pro příjem digitálního signálu v 84 % (setopboxy a digitálními televizory).

V příjmu digitálního vysílání v domácnostech dominují set-top-boxy (7x častěji než televizory s integrovaným tunerem). Celkem bylo ve sledovaném období v domácnostech 10 400 set-top-boxů a 1 400 digitálních televizorů. Většina domácností (88 %) v době dotazovaní nevybavených žádným způsobem digitálního příjmu počítá s modernizací, tj. zejména nákupem set-top-boxu (80 %), dále nákupem zařízení pro satelitní příjmem nebo předplatným satelitních digitálních služeb.

2) Informovanost

Domácnosti jsou dobře informovány o přechodu na digitální televizní vysílání, termínu jeho spuštění i termínu vypnutí analogového signálu. Nejvíce vědí o řešení prostřednictvím set-top-boxů, digitálních televizorů a satelitního příjmu. Nejméně pak o možnosti IPTV řešení.

Jako nejlepší byly hodnoceny informace v tisku, kampaň TV NOVA a informace v rádiích vysílajících v regionu. Důležitou roli sehrály v rozhodovacích procesech neformální informační zdroje (přátelé, prodejci apod.).

3) Očekávání

Očekávání respondentů jsou pozitivní, od digitalizace si slibují zlepšenou kvalita příjmu televizního signálu. 1/3 domácností si s digitalizací nespojuje žádný problém, obavy větší části domácností jsou spojeny s finanční stránkou změny.

Tam, kde již změna proběhla, si 1/3 domácností stěžuje na absenci signálu TV PRIMA (pro ¼ domácností, tj. 14 000 potenciálních diváků), nekvalitní signál dostupných stanic a finanční náklady. Spokojeno je s digitální zemskou televizí 8 z 10 domácností, oceňují zlepšení zvuku a obrazu. Respondenti deklarují zájem o další televizní programy, ale s podmínkou, že půjde o programy volně šířené.

4) Výdaje

Digitalizace znamenala pro domácnosti, které zařízení pro příjem digitálního vysílání přizpůsobovaly průměrnou investici 2 878,- Kč, ve 2/3 domácností však výdaje nepřesáhly 2 000 Kč.

Sdružení právnických osob Digimonitor bylo založeno v březnu 2007 za podpory Českého telekomunikačního úřadu. Za účelem systematického a dlouhodobého výzkumného programu přechodu na digitální vysílání v něm spolupracují společnosti UPC, Telefónica O2, Czech Digital Group, ROHDE & SCHWARZ, TV NOVA, PRIMA TV a Česká televize.

JUDr. Aleš Janků v. r
Předseda sdružení
DIGIMONITOR

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 2. října 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2007

Soubory ke stažení
Top