TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2007

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc květen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Český telekomunikační úřad uspořádal v reakci na podněty operátorů během měsíce května workshop na téma „balíčkování“ služeb.

Vláda na svém zasedání jmenovala předsedu Rady ČTÚ Pavla Dvořáka členem nově ustanovené Rady vlády pro informační společnost. Rada vlády pro informační společnost je odborným nadresortním poradním orgánem vlády.

Společnost KPMG prezentovala Radě Úřadu „Kalkulaci hodnoty ukazatele WACC“ a společnost CA IB „Zprávu o výpočtu WACC“. Obě prezentace byly výsledkem výstupu II. smlouvy o Určení postupu stanovení základních parametrů vzorce WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikacích.

Evropský parlament schválil návrh nařízení o roamingu. Zasedání Rady ministrů odpovědných za telekomunikace, kde by měl být návrh schvalován, se uskuteční 7. června 2007 v Lucemburku. Srovnání cen za roamingová volání se věnuje pozornost v tématu měsíce této monitorovací zprávy.

Novým partnerem Českého telekomunikačního úřadu v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je od 1. června 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, na které přešla tato agenda v souvislosti se zrušením Ministerstva informatiky ČR.

Na trhu elektronických komunikací zahájil v květnu 2007 prodej služeb čtvrtý mobilní operátor – společnost MobilKom, která prostřednictvím sítě U:fon nabízí připojení k internetu a dále hlasové služby z bezdrátové pevné linky za měsíční paušál.

Tématem měsíce květnové monitorovací zprávy je problematika vývoje cen. Informace zachycuje významné změny služeb v 1. čtvrtletí 2007. Jedná se zejména o služby, u kterých byla uplatněna regulace cen na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 7 na konci roku 2006 a dále o ceny „ostře sledovaných služeb“ jako roaming a přenositelnost ve vztahu ke koncovému uživateli a nově nabízené konvergované služby.

K části o digitalizaci televizního vysílání je nutno zdůraznit, že ČTÚ plně podporuje návrh MI ČR na odblokování procesu digitalizace a navržený postup vnímá jako prvý, klíčový a rozhodující krok. ČTÚ také již vyjádřilo v pracovním stanovisku pro zpracovatele návrhu novely, které připomínky provozovatelů televizního vysílání k návrhu považuje z hlediska kompetencí úřadu a efektivity procesu přechodu za realistické, např. zajištění pokrytí obyvatel televizním signálem.

Další informace, tabulky a grafy jsou dostupné v aktuální měsíční monitorovací zprávě zveřejněné na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.     
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 7. června 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2007

Soubory ke stažení
Top