TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za měsíc listopad 2007

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 12. prosince 2007 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc listopad. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

V nejbližší době se bude ČTÚ zabývat dokumenty, které během listopadu zveřejnila Evropská komise. Jedná se o návrhy revize regulačního rámce elektronických komunikací, které jsou současně projednávány v Radě ministrů telekomunikací a Evropském parlamentu. Komise zveřejnila dále nové Doporučení o relevantních trzích, na základě kterého došlo ke snížení počtu trhů způsobilých k regulaci na sedm.

ČTÚ zveřejnil v částce 18/2007 Telekomunikačního věstníku nové opatření obecné povahy, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby. Důvodem vydání opatření byla potřeba zajistit, aby koncoví uživatelé měli přístup k úplným, srovnatelným a přehledným údajům o všech službách poskytovaných v rámci univerzální služby.

Na své elektronické úřední desce ČTÚ publikoval text opatření obecné povahy k veřejné konzultaci, kterým dochází ke změnám ve stanovení metodiky účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.

Tématem měsíce je plnění povinností vyplývajících z nařízení o roamingu. Součástí zprávy jsou informace o stavu plnění těchto povinností u jednotlivých operátorů (např. výše zavedeného eurotarifu, od kdy mohli zákazníci eurotarif aktivovat a za jak dlouho jim byl aktivován, popř. počty zákazníků, kteří o eurotarif zažádali).

Ve dnech 27. až 28. listopadu 2007 se v Praze uskutečnil 8. ročník odborné konference TELEINFORMATIKA 2007. Generální ředitel DG INFSO Evropské komise pro informační společnost, Fabio Colasanti přednesl úvodní přednášku o připravovaném novém regulačním rámci pro služby a sítě elektronických komunikací. Otázkou regulace a nového regulačního rámce se zabývali i další přednášející, zastupující telekomunikační operátory a orgány státní správy včetně Rady Českého telekomunikačního úřadu. V rámci konference byly organizovány tři diskusní panely, z nichž velkou pozornost vzbudil panel, zaměřený na aktuální otázky strategie a regulace sektoru elektronických komunikací. V průběhu konference se k pracovnímu setkání s generálním ředitelem Fabio Colasantim sešla Rada ČTÚ a diskutovala s ním o návrzích revize regulačního rámce.

Další informace, jsou dostupné v aktuální měsíční monitorovací zprávě zveřejněné na www.ctu.cz.

PhDr. Petra Zindulková            
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu    

Praha 12. prosince 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2007

Soubory ke stažení
Top