Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

26. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro jihočeskou oblast, v oddělení kontroly
25. 7. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům vzorů smluv podle § 4, 8 a 10 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
21. 7. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 29. týdnu 2017
21. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího samostatného oddělení projektového řízení – odborného rady – na dobu určitou (2. kolo)
19. 7. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
18. 7. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 07/2017
18. 7. 2017
Monitorovací zpráva č. 7/2017
18. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
18. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
18. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
Top