Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

23. 2. 2017
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
23. 2. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 23. února 2017
23. 2. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 ze 23. února 2017
23. 2. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)
17. 2. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
17. 2. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 02/2017
17. 2. 2017
Monitorovací zpráva č. 2/2017
17. 2. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
17. 2. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru personálním
Top