Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

21. 10. 2016
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
21. 10. 2016
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
21. 10. 2016
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
20. 10. 2016
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
20. 10. 2016
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení legislativním
20. 10. 2016
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly radiokomunikačních sítí
20. 10. 2016
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
20. 10. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
20. 10. 2016
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice
19. 10. 2016
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně Přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.
Top