Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

19. 7. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
18. 7. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 07/2017
18. 7. 2017
Monitorovací zpráva č. 7/2017
18. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
18. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
18. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
18. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení rozhlasové služby v odboru správy kmitočtového spektra – vrchního rady
17. 7. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
17. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
17. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
Top