Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

22. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
22. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 9. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 9. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
21. 9. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 21. září 2017
20. 9. 2017
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/09.2017-7 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
20. 9. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 20. září 2017
20. 9. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího samostatného oddělení projektového řízení – odborného rady – na dobu určitou
19. 9. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2017-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
18. 9. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Hackathon veřejné správy přilákal na 6 desítek vývojářů
Top