Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

8. 12. 2016
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
2. 12. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
2. 12. 2016
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
2. 12. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
2. 12. 2016
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
1. 12. 2016
Výběrové řízení na pracovní místo mzdová účetní
1. 12. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA: T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o výši smluvních pokut
30. 11. 2016
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
30. 11. 2016
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 21 z 30. listopadu 2016
30. 11. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/11.2016-14 pro kmitočtové pásmo 146 – 174 MHz
Top