Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

30. 9. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 39. týdnu 2016
30. 9. 2016
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
29. 9. 2016
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/XX.2016-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
29. 9. 2016
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/7/XX.2016-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II – na dobu určitou
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III – doba určitá (SM 500)
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III – na dobu určitou
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů IV (SM 499)
Top