Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

17. 1. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru personálním, v oddělení pracovněprávních a služebních vztahů
17. 1. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru personálním se zaměřením na odměňování - na dobu určitou
17. 1. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Česká republika stojí v čele mezinárodního projektu na otevřená data
13. 1. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 13. ledna 2017
13. 1. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 ze 13. ledna 2017
11. 1. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
11. 1. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
11. 1. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly radiokomunikačních sítí a služeb
11. 1. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele - právník - ADR/ODR
10. 1. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
Top