Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

29. 7. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 30. týdnu 2016
29. 7. 2016
Veřejná konzultace ke sběru dat o pokrytí NGA
27. 7. 2016
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 27. července 2016
27. 7. 2016
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz
27. 7. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA: 4,5 mil. korun pokuty za autodokup dat pro O2
22. 7. 2016
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o ceně ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“
22. 7. 2016
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou, příp. o zrušení uložených povinností na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 - „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“
22. 7. 2016
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou, příp. o zrušení uložených povinností na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
22. 7. 2016
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o ceně ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
22. 7. 2016
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
Top