Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

23. 9. 2016
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
22. 9. 2016
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 17 z 22. září 2016
22. 9. 2016
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
21. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro jihomoravskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
16. 9. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 37. týdnu 2016
15. 9. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA: Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2016
15. 9. 2016
Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2016
14. 9. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropská komise navrhuje jasná pravidla pro digitální ekonomiku
14. 9. 2016
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/2S/09.2016-4 ve věci zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích rozhodnutím č. REM/2/03.2014-32 na bývalém relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“
14. 9. 2016
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/1S/09.2016-3 ve věci zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích rozhodnutím č. REM/1/11.2014-104 na bývalém relevantním trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“
Top