Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

12. 2. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 6. týdnu 2016
10. 2. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného rady, v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I
9. 2. 2016
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 9. února 2016
9. 2. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
9. 2. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby – na dobu určitou
Top