Pracoviště Ústí nad Labem

23. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III – na dobu určitou
23. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů IV – na dobu určitou
15. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly - právník
Top