Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

24. 5. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
24. 5. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
23. 5. 2017
SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce
23. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů IV – na dobu určitou
23. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III – na dobu určitou
23. 5. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz se zúčastní 6 subjektů
22. 5. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
22. 5. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Budoucnost je v DVB-T2. Novela zákona o elektronických komunikacích zajišťuje bezproblémový přechod
19. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
19. 5. 2017
Dvě výběrová řízení na služební místa odborného rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany
19. 5. 2017
OZNÁMENÍ o termínu potvrzení žadatelů, kteří splnili podmínky účasti ve Výběrovém řízení
19. 5. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
18. 5. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
17. 5. 2017
Monitorovací zpráva č. 5/2017
17. 5. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 05/2017
15. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly - právník
15. 5. 2017
Tabulka směrování tísňových volání na číslo 112 pomocí NRN pro eCall
12. 5. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 12. května 2017
10. 5. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Do aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz se hlásí 7 zájemců
10. 5. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
10. 5. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru ČTÚ udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
5. 5. 2017
Vvýběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
5. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
5. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
5. 5. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 18. týdnu 2017
4. 5. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2016
3. 5. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k dokumentu Bezdrátové zemské systémy 5. generace (5G)
2. 5. 2017
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu
2. 5. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 ze 2. května 2017
28. 4. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
28. 4. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
27. 4. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
27. 4. 2017
Zveřejnění opravy zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
26. 4. 2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladů proti rozhodnutí
26. 4. 2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladů proti rozhodnutí
21. 4. 2017
Harmonogram výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
21. 4. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 16. týdnu 2017
21. 4. 2017
Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
20. 4. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 20. dubna 2017
13. 4. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 15. týdnu 2017
12. 4. 2017
Monitorovací zpráva č. 04/2017
12. 4. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 04/2017
12. 4. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
12. 4. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
12. 4. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2017-Z, trhu č. 4 – velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě
11. 4. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/1/XX.2017-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
11. 4. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Středoevropský Hackathon ocenil záchranu životů
7. 4. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
7. 4. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
30. 3. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Start letošního V4 Hackathonu se blíží

Stránky

Top