Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

23. 6. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady samostatného oddělení interního auditu
23. 6. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 25. týdnu 2017
22. 6. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/23/XX.2017-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
20. 6. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího samostatného oddělení projektového řízení – odborného rady – na dobu určitou
19. 6. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů
19. 6. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly radiokomunikačních sítí
16. 6. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
16. 6. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
16. 6. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
16. 6. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 24. týdnu 2017
15. 6. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
15. 6. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 15. června 2017
15. 6. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 15. června 2017
15. 6. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
15. 6. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
14. 6. 2017
Monitorovací zpráva č. 6/2017
14. 6. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 06/2017
13. 6. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
13. 6. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
9. 6. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 23. týdnu 2017
8. 6. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu nákladového modelu pro stanovení ceny za přístup k fyzické infrastruktuře a doprovodné metodice
8. 6. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
7. 6. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
5. 6. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/1/05.2017-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
5. 6. 2017
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/05.2017-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
5. 6. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
5. 6. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
5. 6. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
5. 6. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
2. 6. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 22. týdnu 2017
2. 6. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 2. června 2017
1. 6. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele - právník - na dobu určitou
1. 6. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele - právník - ADR/ODR
1. 6. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 ze 1. června 2017
29. 5. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
26. 5. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
26. 5. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
26. 5. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
26. 5. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
25. 5. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
25. 5. 2017
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
24. 5. 2017
Aktualizovaný harmonogram výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
24. 5. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
24. 5. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
23. 5. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz se zúčastní 6 subjektů
23. 5. 2017
SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce
22. 5. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Budoucnost je v DVB-T2. Novela zákona o elektronických komunikacích zajišťuje bezproblémový přechod
22. 5. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
19. 5. 2017
OZNÁMENÍ o termínu potvrzení žadatelů, kteří splnili podmínky účasti ve Výběrovém řízení
19. 5. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Stránky

Top