Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

29. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)
29. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení analýz relevantních trhů
27. 3. 2017
SAVE THE DATE: 18.5.2017 / Seminář Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu
27. 3. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
27. 3. 2017
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
27. 3. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz
27. 3. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 27. března 2017
24. 3. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 3. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
23. 3. 2017
Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k vybraným otázkám přístupu k otevřenému internetu a evropským pravidlům síťové neutrality
22. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
22. 3. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
22. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro jihočeskou oblast, v oddělení kontroly - právník
22. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice
22. 3. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 ze 22. března 2017
22. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly radiokomunikačních sítí a služeb
20. 3. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2017-Y pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz
20. 3. 2017
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/03.2017-1 pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz
17. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
17. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
17. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
17. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
16. 3. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 11. týdnu 2017
15. 3. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 03/2017
15. 3. 2017
Monitorovací zpráva č. 3/2017
14. 3. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby
14. 3. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby
13. 3. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy - technik BOZP a PO
13. 3. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ a AT&T v dubnu uspořádají druhý ročník V4 Hackathonu
10. 3. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
10. 3. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
10. 3. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 10. týdnu 2017
9. 3. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
9. 3. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Případů provozních a lokalizačních údajů předaných operátory na žádost oprávněných orgánů meziročně přibylo
7. 3. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ a NKÚ uspořádají první hackathon veřejné správy
6. 3. 2017
WORKSHOP ČTÚ: Přístupnost je důležitá i pro mobilní operátory
2. 3. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost
2. 3. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost
28. 2. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
28. 2. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
27. 2. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
23. 2. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 ze 23. února 2017
23. 2. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 23. února 2017
23. 2. 2017
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
23. 2. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
17. 2. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
17. 2. 2017
Monitorovací zpráva č. 2/2017
17. 2. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 02/2017
17. 2. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
16. 2. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 16. února 2017

Stránky

Top