Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

17. 8. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb
17. 8. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Na trhu přístupu k mobilním službám neprobíhá efektivní hospodářská soutěž, ukázal test tří kritérií
16. 8. 2017
Monitorovací zpráva č. 8/2017
16. 8. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 08/2017
15. 8. 2017
Výběrové řízení na dvě služební místa odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení kontroly
15. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro oblast Praha, v oddělení kontroly
15. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb – právník
14. 8. 2017
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3a/07.2017-3, trh č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě
14. 8. 2017
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3b/07.2017-4, trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu
11. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele – právník ADR/ODR
11. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
11. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice
11. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení kontroly služeb
11. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího samostatného oddělení projektového řízení – odborného rady – na dobu určitou (3. kolo)
11. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborný rada v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele
9. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
9. 8. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 9. srpna 2017
9. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy
7. 8. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby
7. 8. 2017
Výběrové řízení na čtyři služební místa vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení rozhodování sporů
7. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru legislativním a právním
7. 8. 2017
OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v pásmu 450 MHz
1. 8. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
1. 8. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
31. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
31. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
31. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele - vrchního rady
31. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele – „IT“
31. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele – právník
31. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
31. 7. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost
26. 7. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 26. července 2017
26. 7. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Premiér a ministr průmyslu a obchodu jednali s Radou ČTÚ o mobilních datových službách
25. 7. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům vzorů smluv podle § 4, 8 a 10 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
21. 7. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 29. týdnu 2017
19. 7. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
18. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
18. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
18. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
18. 7. 2017
Monitorovací zpráva č. 7/2017
18. 7. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 07/2017
17. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
17. 7. 2017
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
17. 7. 2017
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
11. 7. 2017
OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz
11. 7. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Kmitočty v pásmu 3,7 GHz si rozdělí dva stávající a dva noví operátoři
11. 7. 2017
INFORMACE o ukončení aukční fáze výběrového řízení a informace o výsledcích aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
11. 7. 2017
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
30. 6. 2017
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
30. 6. 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 26. týdnu 2017

Stránky

Top