Pracoviště Praha

19. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru ekonomické regulace, v oddělení cen
5. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pozemní pohyblivé služby
5. 5. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
5. 5. 2017
Vvýběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby
Top