Pracoviště Praha

22. 9. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
20. 9. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího samostatného oddělení projektového řízení – odborného rady – na dobu určitou
18. 9. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru ekonomickém, v oddělení správy poplatků a pohledávek
14. 9. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru informatiky, v oddělení informačních systémů
7. 9. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
31. 8. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)
Top