Pracoviště Praha

23. 2. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)
17. 2. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru personálním
17. 2. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru personálním se zaměřením na odměňování – na dobu určitou
27. 1. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
Top