Pracoviště Plzeň

23. 1. 2017
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
23. 1. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení kontroly
11. 1. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro západočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
Top