Pracoviště Brno

31. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele – právník
31. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele – „IT“
31. 7. 2017
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení jednotného informačního místa (JIM), sekce kontroly a ochrany spotřebitele - vrchního rady
Top