TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2007

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 6. března 2007 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc únor. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

V rámci přípravy nařízení o regulaci cen za roamingová volání na půdě Evropské komise navrhl Český telekomunikační změnu rámcové pozice České republiky k otázkám regulace roamingu.

V souvislosti s podanou kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, které se týkalo problematiky posuzování uzavřených smluv o propojení mezi mobilními operátory, se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou kompetencí dotčených správních úřadu, tedy ČTÚ a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle závěru Nejvyššího správního soudu sledoval zákon o ochraně hospodářské soutěže a zákon o telekomunikacích každý primárně jiný cíl. Ve vztahu k ČTÚ jde o regulaci ex-ante a ve vztahu k ÚOHS jde o regulaci ex-post. Nepotvrdil tak názor Krajského soudu v Brně, že ÚOHS není v oblasti elektronických komunikací kompetentním orgánem pro hospodářskou soutěž.

Monitorovací zpráva se rovněž zabývá hodnocením vývoje cen vybraných služeb elektronických komunikací za poslední dva až tři roky. Jsou to zejména statistiky vývoje úrovně cen univerzální služby v letech 2004-2006, statistiky vývoje maloobchodních a velkoobchodních cen vybraných služeb v letech 2005-2006 (např. vývoj cen za služby používání bytové telefonní přípojky, ceny hlasových služeb poskytovaných mobilními operátory, maloobchodní ceny služeb ADSL). Statistiky obsahují i srovnání vývoje cen s Evropou. Úplné hodnocení je dostupné ve zprávě o vývoji úrovně cen, kterou ČTÚ zveřejnil na svých internetových stránkách.

Operátoři mobilních telefonních sítí se dohodli se Policí ČR na vybudování jednotného registru ukradených mobilních telefonů, který by měl být vytvořen v polovině roku 2007. Po nahlášení odcizeného mobilu se jeho identifikační údaje zaznamenají do databáze a přístroj bude zablokován pro další použití. S takovým přístrojem pak nebude možné volat v žádné národní mobilní telefonní síti.

Další informace a podrobnosti jsou dostupné v aktuální měsíční monitorovací zprávě zveřejněné na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.     
tisková mluvčí             
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 6. března 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2007

Soubory ke stažení
Top