TISKOVÁ ZPRÁVA k vydání Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

Rada Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na svém zasedání 28. prosince 2006 vydala opatření obecné povahy, kterým se stanoví Technický plán přechodu analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání (TPP).

Toto opatření obecné povahy stanovuje lhůty, podmínky a způsob postupu během procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání v České republice. V dokumentu, který je často označován za „jízdní řád“ digitalizace, jsou obsaženy podmínky a postupy při ukončování analogového vysílání v jednotlivých oblastech republiky. Tomu samozřejmě předchází spuštění digitálního vysílání v dané oblasti a po určitou dobu souběžné analogové a digitální televizní vysílání. Nejde tedy jen o stanovení konečných termínů vypnutí analogového televizního signálu, ale o celý souhrn provázaných termínů, podmínek a navazujících lhůt.

Tisková konference k tématu přijatého Technického plánu přechodu se uskuteční 3. ledna 2007 v 15 hod., ve velké zasedací místnosti budovy Českého telekomunikačního úřadu, Sokolovská 219, Praha 8 – Vysočany. Na dotazy budou odpovídat: předseda Rady ČTÚ PhDr. Pavel Dvořák, člen rady ČTÚ Mgr. Petr Štěpánek, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Václav Žák, ředitel odboru regulace sítí a služeb elektronických komunikací Ing. Marek Ebert, ředitel správy kmitočtového spektra Ing. Jiří Duchač a vedoucí oddělení pro rozhlasovou službu Ing. Jaroslava Nováková.

Ing. Dana Makrlíková v. r.      
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 29. prosince 2006

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846; fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2006

Top